Начало > Новини

"Понятието за идентичност в контекста на глобализацията"

ЦАИ 18/07/2007

Покана към кандидати за изследователска стипендия към Интердисциплинарен център "Leo Apostel", Брюсел

Отговорности:
Стипендиантът ще провежда индивидуално изследване в сътрудничество с останлите членове на екипа. Честа практика ще са дългите пътувания отвъд граница. Изследователят се очаква да подпомага и ежедневните организационни дейности  на Центъра (максимум два часа седмично), като например при организирането на конференции или при изготвянето на други проекти...

Времетраене:
Периодът на пълната стипендия е от януари 2008 г. до декември 2011 г.

Изисквания:
- хуманитарна магистърска степен (за предпочитане са комбинации от социология и философия или антропология и философия);
- убедително доказателство за изследователски потенциал (отлични оценки и препоръки, публикации).
- от особена важност са способността да се работи в екип, социалните и комуникативни умения;
- готовност за дълги пътувания отвъд граница.

Процедура по кандидатстване:
Документи за кандидатстване могат да бъдат подавани след 03 септември 2007 г. Крайният срок е 01 октомври 2007 г.

Най-вероятно ще се проведат интервюта с предварително одобрените на 12 октомври 2007 г.

За въпроси, повече информация и лични срещи може да пишете на:  .

Контакти:
Nicole Note
Interdisciplinary Centre Leo Apostel (CLEA)
Vrije Universiteit Brussel
Krijgskundestraat 33
B-1160 Brussels
Belgium
E-mail:
Web: http://www.vub.ac.be/CLEA/

По-подробна информация за тематиката на проекта може да видите в английската версия на новината.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.