Начало > Новини

"Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от XIX век до Втората световна война"

ЦАИ 08/12/2014

В юбилейната 135-а годишнина от учредяването на Българската народна банка Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (SEEMHN) публикува нова статистическа публикация, която предлага исторически макроикономически данни за Югоизточна Европа през 19-ти и 20-ти век.

Статистическите показатели са конструирани с помощта на централните банки на Албания, България, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция и Австрия.

Още за публикацията можете да видите ТУК.

Сборникът е продукт на сътрудничеството на Банката на Албания, Банката на Гърция, Българска народна банка, Централната банка на Република Турция, Националната банка на Румъния, Националната банка на Сърбия и Австрийската национална банка.

Книгата е резултат от усилията на централните банки на страните от Югоизточна Европа, участващи в Източно-европейската мрежа за монетарна история (SEEMHN), да осигурят достъп до хармонизираните данни за монетарните, финансовите и макроикономическите показатели на страните от региона за един по-дълъг исторически период. Давайки си сметка за нуждата от надеждна информация като основа за научните изследвания на икономиката, банките си сътрудничат от 2006 г. в създаването на база данни, покриваща XIX и XX в.

Повечето от наличната литература върху икономическата и монетарната история се занимава с развитите страни от Западна Европа и САЩ, а страните от Югоизточна Европа остават непознати. Сборникът има за цел да запълни тази празнина.

Предговорът към сборника е изготвен от управителите на участващите банки и от: Michael Bordo (Rutgers University and NBER), Luis A. V. Catão (International Monetary Fund and Joint Vienna Institute) and Nicos Christodoulakis (Athens University of Economics and Business).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.