Начало > Новини

"Места на памет за социализма и комунизма в Европа

ЦАИ 17/12/2014

Международен семинар-конференция, организирана от Университетите на Базел и Берн
3-6 септември 2015 г.

Място: Хотел “Schloss Münchenwiler” (близо до Берн, Швейцария)

25 години след падането на Берлинската стена историята на социализма и комунизма все още представлява една от най-противоречивите и поляризиращи теми в историческата памет на Европа. Ако някои страни от бившия Източен блок използват социалистическото си минало при конструирането на националната си идентичност, други изграждат носталгична памет за опита си от този период. И ако някои правителства се застъпват за юридическо и историческо разследване на комунистическата власт, други гледат на миналото си с пълно отрицание или идеализация. Също така някои западни и централно-европейски общества изглежда вече забравят начините, по които тяхната собствена история е повлияна от комунистическите идеи и социалистическите движения. Европейските държави и общества все още имат да извървят дълъг път към изграждането на обща историческа култура по отношение на социализма и комунизма.

Настоящата магистърска и докторантска конференция ще обсъди различните европейски култури на спомняне за социализма и комунизма от края на XIX и началото на XX в. в сравнителна перспектива. Централен фокус на нашия анализ ще бъдат разбягващите се исторически разкази и памети на различните социални групи, процесите на присвояване и отричане, както и различните форми на мемориална култура в разнообразните европейски общества.

Пълният текст може да видите в английската версия на поканата!

Организаторите канят за участие докторанти и пост-докторанти от Западна и Източна Европа от различни научни полета (история, политология, социология, културология и антропология и други свързани  полета).

Конференцията ще се проведе на 3-6 септември 2015 г. в хотел "Schloss Münchenwiler” в близост до Берн (www.schloss-muenchenwiler.ch). Езикът на конференцията е английски.  Разходите по пътните, настаняването и храната се покриват от организаторите. Броят на участниците е ограничен до 20. Предвижда се издаването на сборник с докладите от конференцията.

Докладите не трябва да надвишават 20 минути. Изпратете резюмета до две страници, кратко curriculum vitae и (в случай с докторанти) препоръка от ръководителя им до: Sandrine Mayoraz: .

Крайният срок за подаване на заявки е 31 януари 2015.

Организатори:
Prof. Dr. Frithjof Benjamin Schenk (University of Basel, Department of History)
PD Dr. Julia Richers (University of Bern, Department of History)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.