Начало > Новини

Международна конференция: "Градът и селото в света на Византия: социални и икономически перспективи"

ЦАИ 09/01/2015

Американски научен център в София
7-8 май 2015 г.

Точно 35 години след провеждането на последния симпозиум, посветен на средновековния град, в България през 1980 г. настоящата конференция се стреми да интегрира изследванията върху социалните, икономическите и технологичните аспекти на отношенията между града и селото в света на Византия в по-широкия историографски дебат за ролята на градовете в развитието на модерността в Европа. Конференцията ще е организирана в два панела най-общо фокусирани върху градската и селската среда в периода между VII и XVII в.

Някои от темите, върху които се очаква да се ориентират дискусиите са:
* Икономическа история на Византия: теоретични и методологически съображения
* Социално-собственически отношения в света на Византия
* Вертикални и хоризонтални структури във византийския град и село
* Институционална промяна и икономически растеж
* Средновековните балкански икономики и търговската система на Средиземноморието
* Пространствени репрезентации на класата и пола
* Климат, икономика и политика
* Търговия, пазари и пари
* Идеология и право

Официален език на конференцията: английски

Водещ гост: Флорин Курта, Университета на Флорида

Участниците в конференцията ще трябва сами да покрият своите пътни разходи. Организаторите поемат настаняването и храната по време на дебатите. Одобрените предложения за доклади ще бъдат съобщени до 1 април, а пълните доклади ще трябва да се предадат до 15 април 2015 г.

Докладите не трябва да надвишават 15 до 20 минути. Докладите ще бъдат публикувани.

Моля изпратете резюме на доклада си от 200-250 думи, придружено от кратка биографична информация 50- 100 думи до 1 март 2015 г. до Павел Мурджев:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.