Начало > Новини

Национална докторантска конференция с международно участие

ЦАИ 03/02/2015

Филологическият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" има удоволствието да Ви покани на Национална докторантска конференция с международно участие, която ще се проведе на 30 и 31 март 2015 година, в рамките на проект "Докторантски филологически център".

Събитието цели да предизвика докторанти от различни сфери на филологическата наука да споделят творчески и иновативни научни подходи в своите изследвания. Форматът на конференцията предполага широк обхват от теми и проблеми, които ще бъдат обединени в различни тематични панели.

Изнесените доклади ще бъдат отпечатани в сборник от събитието.

Такса правоучастие няма.

Може да изпращате заявки за участие с кратко резюме до 10 изречения до 15 февруари 2015 година на адрес .


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.