Начало > Новини

Три краткосрочни стипендии към Института за европейски глобални изследвания, Базел

ЦАИ 13/02/2015

Институтът за европейски глобални изследвания към Университета в Базел, Швейцария кани кандидати са три краткотрайни изследователски стипендии (три месеца през академичната 2016) в рамките на програмата "Променящи се региони / Scaling Regions". Периодът може да започне през март или средата на септември 2016 г.

Домакинът е интердисциплинарен научен институт, част от най-стария университет в Швейцария. С обявената програма Институтът се опитва да развие нови понятия и методологии, разкриващи близкото взаимодействие между Европа, Азия и Африка отвъд културните, географските и лингвистичните граници и последствията от тези "уголемявания" на регионално и глобално ниво.

Каним кандидати, които се интересуват от изучаването на субектите (институционални и индивидуални) от глобалния контекст, както и са склонни да прилагат концептуални подходи отвъд националната държава. Проектите трябва да попадат в общата научна перспектива на Института и в същото време да се занимават с темата "Променящи се региони", която покрива транстериториални понятия и комплексни методологии. Примери в това отношение са транснационалното право в неговите регионални и европейски-глобални измерения, ролята на субнационалните държави и транснационалните корпорации, алтернативните пространствено-регионални схващания или стратегии при възприемането на историята или настоящето с цел избягването на доминиращите политически и икономически режими.

Кандидатите трябва да имат опит в изследователското поле и да покажат възможности за мислене "отвъд стереотипите". Може да се кандидатства с CV, имената и контактите на трима учени от различни области за препоръка и изследователски проект (max. 3 000 думи). Поканата е най-вече насочена към учени от областта на историята, политологията, правото, икономиката или комбинации между изброените. Разбира се, учени от други дисциплини могат да кандидатстват стига да мотивират успешно интереса си към темата.

Повече информация за Института и програмата можете да научите на https://europa.unibas.ch/ или да пишете до ръководителя на Института (cornelia.knab(at)unibas.ch). 

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2015.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.