Начало > Новини

Международен форум "Възвишено и das Unheimliche"

ЦАИ 26/01/2015

Център по философия към Токийския университет (UTCP)
Софийски литературоведски семинар (СЛС)
Културен център на СУ

Международен форум „Възвишено и das Unheimliche”

2 – 4 март 2015 г.
Нова конферентна зала
Северно крило, Ректорат, СУ

Работен език: английски

Между 2 и 4 март 2015 г. в Нова конферентна зала на Софийски университет ще се състои международният форум “Възвишено и das Unheimliche”, организиран от Центъра по философия към Токийския университет (UTCP) и Софийския литературоведски семинар (СЛС), със съдействието на Културен център на СУ. Интердисциплинарният форум е фокусиран върху понятията “Възвишено” и “ das Unheimliche”, определящи не само за модерния, но и за съвременния теоретичен дискурс. Семинарът ще постави въпроса за съотношението и евристичния потенциал на тези понятия в епохата на предефиниране на разбирането за човешки интелект, респективно – за статута на (не)човешкото. Форумът ще подеме в нова перспектива темите на симпозиума „Метаморфоза и катастрофа“, състоял в началото на ноември 2013 г.

Предложения върху темата “Възвишено и das Unheimliche” ще направят: Боян Манчев, Футоши Хошино, Камелия Спасова, Юджи Нишияма, Дарин Тенев, Такафуми Шимада, Божана Филипова, Хисато Куриваки, Мария Калинова, Миглена Николчина

ПРОГРАМА

March 2nd (Mon): 18 h

Opening: Alexander Kiossev, Kamelia Spassova

Lecture: Futoshi Hoshino, “Materialist Aesthetics: Bourriaud, Herman, Rancière”

Discussion: Boyan Manchev, Kamelia Spassova

March 3rd: 10 – 18 h
New Conference Room, Sofia University

Morning session (10:00-12:30): Introductory session and open discussion (1) on “the sublime” Afternoon session (14:00-17:00)

Presentations:

Yuji Nishiyama, “After the End of the World: Of an Apocalyptic Tone in Derrida’s Later Years”
Darin Tenev, Enyo Stoyanov “The Literary Uncanny”
Takafumi Shimada, “The Idea of History as the Difference of Force”
Bozhana Filipova, “The Uncanny Space of Theater: Notes on Joyce’s ‘Circe’”

March 4th: 10 – 18 h
New Conference Room, Sofia University

Morning session (10:00-12:30): Introductory session and open discussion (2) on “the uncanny”

Afternoon session (14:00-17:00)

Presentations:

Hisato Kuriwaki, “Existence and Revolt: From Kristeva’s Lectures on Sartre”
Futoshi Hoshino, “Sublime and Capitalism in Jean-François Lyotard”
Maria Kalinova & Kamelia Spassova, “Das Unheimliche: the Lack in Translation”
Boyan Manchev, “The Political Unheimlich: After Michel Surya’s L’autre Blanchot”

Final discussion, moderator: Miglena Nikolchina


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.