Начало > Новини

Лекционна поредица по програма Advanced Academia за 2014-2015

ЦАИ 06/03/2015

Програма

Лекционна поредица по програма Advanced Academia за 2014-2015,
Център за академични изследвания (CAS Sofia)

Място на провеждане: Американски център на Столична библиотека, пл. “Славейков” 4А
Начало: 18:00 часа


10 март 2015 г. - Теодора Карамелска, Нов български университет: „Ум, тяло и дух“: женската религиозност между спиритуалността и холистичните практики

17 март 2015 г.
- Снежанка Ракова, Югозападен университет „Неофит Рилски”: Между султана и дожа: дипломати и шпиони по времето на султан Сюлейман

23 март 2015 г. - Евелина Келбечева, Американски университет в България: Пластовете на българската историческа памет

01 април 2015 г. - Мария Иванчева, Университет Дъблин, Ирландия: Ромските жилища в (пост)социалистическа България: от неформални към нелегални

7 април 2015 г. - Бойко Пенчев, СУ „Св. Климент Охридски”: Либерални умения, консервативни ценности: канон и литературно обучение в България след 1989 г.

14 април 2015 г. - Камелия Спасова, СУ „Св. Климент Охридски”: Мимесис: Двойникът като политическа фигура

21 април 2015 г. - Атанас Славов, СУ „Св. Климент Охридски”: Между одобрението и съмнението: демокрация и православие в посткомунистическа Югоизточна Европа

28 април 2015 г. - Григор Бойков, СУ „Св. Климент Охридски”: Промените, процесите и хората: историческа демография на България (ХV-ХVІІ в. )


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.