Начало > Новини

Специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международната фондация "Мацумае"

ЦАИ 11/03/2015

ИНФОРМАЦИЯ за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международната фондация „Мацумае“

Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио отпуска стипендии за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2016 - март 2017 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерите науки и медицината.

Кандидатите следва да отговарят на следите условия:

* Да притежават образователна и научна степен "доктор";
* Да са на не повече от 49 годишна възраст към момента на кандидатстване;
* Да владеят в достатъчна слепен английски или японски език;
* Да не са посещавали досега Япония;
* Да притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.), с уточнена работа програма.

На одобрените кандидати Международна фондация "Мацумае" ще предостави:

* Самолетен билет до Япония и обратно;
* Месечна сума - 220 000 японски йени;
* Застраховки и др.

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация "Мацумае" до 31 август 2015 г.

Подробна информация за програмата, съдържаща и необходимите документи, и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на: www.mars.dti.nе.jp/mif.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.