Начало > Новини

Годишни награди за литература на портал "Култура"

ЦАИ 12/03/2015

Фондация "Комунитас" и портал "Култура" обявяват началото на новия конкурс за Годишни награди за книги с приносен характер към българската словесност и отстояване на общочовешките и християнски ценности, публикувани през 2014 г.

Краен срок за подаване на заявките за участие е 31 март 2015 г.

Наградите на Портал „Култура” са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас”, която цели да подпомогне български творци, както и да насърчи разпространението на християнските ценности в българското общество.

Те предвиждат раздаването на годишни награди в следните раздели:
- проза (сборник с разкази, повест, роман);
- хуманитаристика;
- специална награда (дава се от журито за цялостно творчество или изключителен авторски принос в областта на прозата, поезията, драматургията и хуманитаристиката);

Отличените творби се определят от журито на конкурсен принцип, а наградите се връчват всяка година на 1 ноември, в Деня на народните будители.

Във всеки раздел се присъждат:
- I награда (в размер на 5000 лв.);
- II награда (в размер на 3000 лв.);

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участват книги, отговарящи на следните изисквания:
- да са публикувани в периода от 1 януари до 31 декември на годината, предхождаща провеждането на конкурса;
- да са дело на съвременен български автор;
- да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и в отстояването на общочовешките и християнски ценности;

КАНДИДАТСТВАНЕ

За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 31 март кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли от сайта на Фондация „Комунитас” (тук).

Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната.

Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване: София 1000, Център за изкуства и дебати „Червената къща – Андрей Николов”, ул. „Любен Каравелов” 15 - за конкурса на Фондация „Комунитас” – Портал Култура.
Телефон за контакти: Портал „Култура” 02/434 10 54.


ЖУРИ

Наградите се присъждат от жури в състав от 5 души – председател и четирима членове.

Председателят на журито е представител на учредителя – Фондация „Комунитас”. Членовете на журито декларират своята необвързаност и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.

РЕГЛАМЕНТ

Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг (до 15 юни) се определят номинациите, а във втория кръг (до 1 ноември) се присъждат наградите.

Журито се посочва ежегодно от „Фондация „Комунитас”. То заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения с 50% + 1 гласа, като участието на представителя на Фондация „Комунитас” е задължително.

Журито може и да не присъди награда в дадена категория, ако сметне, че няма достойна кандидатура.

Решението за наградите се оповестява при връчването им на 1 ноември.

То не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността си, журито предава подписания протокол за съхранение във Фондация „Комунитас”


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.