Начало > Новини

"Дневникът на Джапунови"

ЦАИ 15/03/2015

Сборник
Издателство: Труд
първо издание, 2015 год.

Дневникът е започнат през 1864 г. от Васил Стефанов Джапунов. При редакцията са запазени диалектните форми в изказа на героите, както и особеностите на словореда и духът на изразните средства на епохата. Речник на диалектните и непознати думи е изнесен най-отзад като приложение в книгата, а самите думи са в курсив. При по-кратки думи значението им е обяснено в скоби, непосредствено след тях.

В книгата съвременният читател ще открие много информация за динамичния живот на Стара София, за политическите борби след Освобождението, за бита и ежедневието на българите!

Също така за пръв път са публикувани факти, свързани с Руско-Турската война, идването на руската армия и Освобождението. Не са забравени събитията около Съединението, където Васил Джапунов е участник.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.