Начало > Новини

"Полска поезия в превод на Първа Стефанов"

ЦАИ 20/02/2015

Кога: 23 март (понеделник), 17.00 ч.
Къде: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала, северно крило, II етаж, вход откъм Университетска библиотека

Съвместно с Факултета по славянски филологии и Университетско издателство

Антологията излиза с подкрепата на Полския институт в София.

Книгата ще представи проф. дфн Панайот Карагьозов, декан на Факултета по славянски филологии, автор на предговора към изданието и подбора. Стихове на Стаф, Тувим, Галчински, отец Твардовски, Херберт и Ружевич ще чете актьорът Богдан Глишев.

И все по-самотни поетите бродят.
И вият космически ветрове.
Страх ме е, страх ме е от народи,
които не четат стихове.


(Първан Стефанов)


„Настоящата антология събира сто деветдесет и три стихотворения и една поема от двадесет полски поети, преведени на български от Първан Стефанов през втората половина на двадесети век. Своеобразната стихотворна монография, съдържа с незначителни изключения целокупното наследство на преводача в областта на полското художествено слово. Антологията завършва с пълна библиография на сътвореното от изтъкнатия поет, драматург и преводач, чиято пословична скромност приживе го направи известен сред приятели и почитатели просто като Първан.

Подбраните в антологията преводи са от съвременни на Първан Стефанов полски поети. Те са рамкирани от стихове на „вечния“ Леополд Стаф (1878–1957), който е творчески активен чак до годината на смъртта си , разделяща първата от втората стихосбирка на Първан, и поезията на Тадеуш Ружевич (1921–2014), надживял българския си преводач с нецели две години. Като изключим Болеслав Лешмян (1878–1937), Юзеф Чехович (1903–1939) и Кшиштоф Камил Бачински (1921–1944), жизненият и творческият път на преводача съвпада или в значителна степен се засича с този на представените в антологията автори.

Настоящата антологията излиза в памет на майстора на поетическото слово Първан Стефанов и е посветена на шестдесет и петата годишнина на Полския институт в София.“

--- Панайот Карагьозов ---


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.