Начало > Новини

Две годишна пост-докторантска стипендия по славянски филологии и изследвания

ЦАИ 24/03/2015

Катедрата за съвременни езици и лингвистика към Florida State University кани кандидати за своята дву-годишна постдокторантска / преподавателска стипендия по славянски филологии и изследвания с начало от 10 август 2015.

Стипендиантът ще има преподавателски задължения, съответстващи на учебната програма по славянски езици, а паралелно с това ще трябва да работи и по своите изследователски интереси. В края на стипендиантския период той/тя ще трябва да представи проекта си на публична лекция в университета.

Преподавателската натовареност е 2 курса за семестър, в които трябва да има един редовен бакалавърски курс и един магистърски/докторантски семинар през пролетния семестър по тема, избрана от кандидата.

Основен приоритет ще имат интердисциплинарните семинари, които се фокусират върху различни съвременни езици и включват други общи хуманитарни дисциплини. В документите по кандидатстването трябва да е включено и кратко описание на изследователските интереси с акцент върху възможните трансдисциплинарни сътрудничества.

За повече подробности и кандидатстване: http://apply.interfolio.com/29121

Краен срок: 13 април 2015


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.