Начало > Новини

"Социологически проблеми", бр. 1-2, 2007 г.

ЦАИ 10/08/2007

Тримесечно списание на Института по социология при БАН.

Тема на броя: Социология и интердисциплинарсност
Съставители: Пепка Бояджиева и Светла Колева

СЪДЪРЖАНИЕ:

Социални науки в интердисциплинарен контекст

- Социалните науки след края на историята, Волф Лепенис
- Дисциплинарност, интердисциплинарност, научни общности или за (не)стабилните граници на научното знание, Диана Мишкова
- Предизвикателството на интердисциплинарността: какво "приложните социални науки" могат да научат "фундаменталните социални науки", Ги Белмар и Даниел Трамбле

Нашето интервю

- Отваряне на дисциплините, Интервю на Светла Колева с проф. Г. Фотев

Социологията: Идентичност и отговорност

- Социология, интердисциплинарност и интернационализация на научното познание - преосмисляне на границите, Светла Колева
- Дисциплиниране и интердисциплинарност на социологията, Стилян Йотов
- Кой чете социологията днес?, Атила Молнар
- Към науката за обществото,  Румяна Желева
- Войни за зависимост. Социологическият империализъм и съпротивата на културните изследвания, Тодор Христов

Дисциплинарни знания и дисциплинарни граници

- От близост към публичност. Архитектурата на режимите на ангажиране, Лоран Тевено
- "Има науки, надарени с вечна младост..." Вербовият отговор на "кризата на историзма", Христо Тодоров
- Как да избегнем еклектизма?, Жужа Шимонфи
- Интердисциплинарно знание и професионални граници в израелската социология, Виктор Азаря

Диалог между дисциплините и гранични дисциплини

- Социологията и демографията: между мултидисциплинарна полифония и интердисциплинарното взаимодействие, Татяна Коцева, Елица Димитрова
- Социология на семейството като пресечна точка между социалните науки, Алексей Пампоров
- Разделени археологии: идентичност, време и професионална етика, Цони Цонев
- Право и психиатрия: относно проблема за формите на медикализация на престъплението, Мартин Канушев

(Интер)дисциплинарни подходи към актуални социални проблеми

- Ролята на интердисциплинарността за интегрирана оценка на риска от земетресения, Шебнем Дюзгюн и Сибел Каладжиолу
- Социологията и интердисциплинарното познание. Изследване на малцинствата: интердисциплинарният диалог, Илона Томова
- Социологически и интердисциплинарни подходи към изследване на моделите на потребление, Мая Келиян
- Доклад или разказ?: Качествено изследване на цензурата в социалните науки в Чехия, 1968 - 1989 г., Либора Оутс-Индрухова
- Силата на спомена - въвлеченост и рефлексия. Аспекти на едно структурно медийно образование върху примера на киното, Винфред Мароцки
- Качествените изследвания са свързание с въпроса как хората внасят смисъл в своя живот, Интервю на Красимир Стоянов с Винфред Мароцки

Дебюти

- Българска европейска идентичност, Велислава Петрова

Научен живот

- Научна конференция "Интеграция на ромите в българското общество" (18-19 януари, 2007 г., София), Алексея Пампоров
- Прочити на глобализацията през и около Жан Бодрияр (17-18 март, 2007 г., София), Анна Димитрова
- Девети международен конгрес на Обществото на Ернст Трьолч: трансформации в изследването на религията (7-9 март, 2007 г., Ерфурт, Германия), Теодора Карамелска
- Център за културологични и социалнонаучни изследвания "Макс Вебер"

Рецензии, отзиви

- "Къде бяхте вие, когато разбрахте, че светът е станал плосък?" (Томас Фрийдман. Светът е плосък. Кратка история на 21 в. Прев. Кольо Коев. София: "Обсидиан", 2006, 672 стр.), Анна Димитрова
- Принос към теорията не електоралните изследвания (А. Атанасова, М. Молхов, Св. Съйкова, Е. Ченгелова, Е. Маркова, Д. Пейчева. Електоралните изследвания: изследователски проблеми и прогностични възможности. В. Търново: Изд. Фабер, 2006, 318 стр.), Вяра Ганчева

Нови книги


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.