Начало > Новини

"Когато ми отнеха името. 'Възродителният процес' през 70-те – 80-те години на ХХ век в литературата на мюсюлманските общности. Антология"

ЦАИ 03/04/2015

Съставители: Зейнеп Зафер и Вихрен Чернокожев
Издателство: "Изток-Запад"
София, 2015

Антологията „Когато ми отнеха името. „Възродителният процес“ през 70-те – 80-те години на ХХ век в литературата на мюсюлманските общности“ е част от международния научен проект „Иден тичност и асимилация“, осъществяван в Института за лите ратура при БАН и Филологическия факултет в Анкарския универ ситет. Ръководители на проекта са доц. д
р Вихрен Чернокожев  (Институт за литература – БАН) и проф. др Зейнеп Зафер (Фило
логически факултет – Анкарски университет).

Антологията представя за пръв път пред българския читател една напълно непозната и неизследвана трансгранична, транснационална антитоталитарна литература на травматичния опит. Малка част от избраните в антологията стихове, разкази, документални свидетелства и фолклорни текстове е публикувана на български език. Включените в книгата текстове естествено отразяват различни гледни точки на съпротивата на мюсюлманските общности в НРБ срещу опитите на комунистическия режим да наложи насил ствена асимилация. Не България и не българският народ съчиниха насилственото преименуване, цинично наречено „възродителен процес“, а Живковият комунистически режим и неговата машина за репресии – Държавна сигурност.

Това издание стана възможно благодарение на усърдната проучвателна работа на проф. д-р Зейнеп Зафер, която през последните две години вложи цялата си ерудиция на учен и вещ преводач. Доц. д-р Вихрен Чернокожев даде идеята за проекта и участва в подбора на публикуваните на български език текстове, както и в редактирането на преводите. В резултат на този съвместен труд образци от старателно скриваните десетилетия наред памет и съзнание, опазени в художествената и документалната литература на мюсюл манските общности за срамния „възродителен процес“, можаха да излязат на бял свят. И да разкажат високо и ясно своята истина за престъпленията на комунистическия режим в Народна република България. Насилствената асимилация през 70-те – 80-те години на ХХ век спрямо помаците, ромите и турците в НРБ е престъпление срещу духовната същност на човека, срещу устоите на човешкото. Какво е човекът без най своето – името?

--- От съставителите ---

Съдържанието на Антологията можете да видите ТУК.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.