Начало > Новини

Книга втора на сп. "алтера Академика"

ЦАИ 09/08/2007

Излезе от печат книга втора на списанието за философия, хуманитаристика и социални науки „алтера Академика”.

Първият – пролетен брой заяви значимостта си на хуманитарна медия с професионалния подбор на текстовете си. Летният, без да отстъпва от високото ниво на предишния, отчита спецификата на ваканционния сезон с елегантни и естетски текстове с почти дзен-стратегия спрямо вкусовете на читателите си.

Акцентът – Люблянската лаканианска школа, представена от своята „света тройца”: Славой Жижек, Младен Долар и Аленка Зупанчич. По думите на отговорния редактор на списанието Дарин Тенев – Лакан не просто е обяснен „на достъпен език и с увлекателен стил”, но и са променени нагласи, критикувани са „възприети гледища за неща като идеологията, политиката, любовта, етиката, постмодернизма, ...”. Или – поредният интелектуален жест периферността на Балканите да се трансформира в нов център, с който философско-хуманитаристките кръгове могат да се съобразяват.

Два текста с основен проблем музиката. Калина Босева и Калина Захова в „изработване” на една от най-трудните, почти до невъзможност, езикови рефлексии – тази за музиката. Опит върху Сафо и опит върху популярната музика „в епохата на нейната техническа възпроизводимост”.

Продължение на темата от първия брой – тялото. Три текста, мислещи тялото през призмата на сравнителната митопоетика (Ричард Темпест относно Елцин и Путин), на мистическата екстатика (Тони Николов относно Анджела от Фолиньо) и на почти невъзможната заедност на желанието и аскезата (Хараламби Паницидис относно Константинос Кавафис).

В рубрика ТЕЗА Дарин Тенев и Камелия Спасова рефлектират върху винаги актуалните Хайдегер, Нанси и Аристотел, предлагайки текстове с висок интелектуално-интерпретативен карат.

И не на последно място – един от приносите на „алтера Академика”: рубрика РЕЦЕНЗИИ налага практиката за рецензиране на книги като оценъчен жест, чрез който уважаващото себе си интелектуално общество общува в нов, от-по-висок-порядък регистър:
- Георги Каприев за „Между абсолютното тайнство и нищото” на Владимир Градев и Димитър Илиев за „Конструкция, семантични полета и функции на природните описания (Вергилий, Хораций, Овидий)” на Василена Тодоранова.

Екипът на АЛТЕРА ви пожелава пълноценна ваканция и се надява трудът и удоволствието от направата на поредния брой на списанието ви бъдат от полза!

Николай Колев
Издателство "АЛТЕРА"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.