Начало > Новини

"Психологическите граници на изкуството"

ЦАИ 07/04/2015

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”
Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:” и
Клуб за наука и изкуство „ЗаЕдно“

Ви канят на:

Психологическите граници на изкуството

Публична лекция на проф. Петер Цанев

/Събитието се реализира в рамките на Платформа „Наука и Изкуство”/
12 май 2015 год., вторник, 19.00 часа
Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ

Това, което функционира вътре в изкуството, са механизмите, които нашето разбиране – за самите нас, за другите и за света – е допуснало да присъства там. Това присъствие все повече е опосредствано от знанията и езика на психологическите науки. Може ли контролът върху образите да избегне психологическите техники? Може ли съвременното изкуство да изтръгне образите от обятията на психологията, така както модерното изкуство е успяло да направи това по отношение на религията и науката?

Петер Цанев е професор по психология на изкуството в Националната художествена академия в София. Доктор на науките по изкуствознание. Ръководител на катедра Психология на изкуството и художествено образование в Националната художествена академия. Автор на книгите: „Психологически подходи в изкуствознанието” (2009) и „Психология на изкуството” (2008).

---------------

Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:”, съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“, Национална художествена академия, Национален Център за Суперкомпютърни приложения и ЦЕРН, работят върху създаването на платформа „Наука и Изкуство” в България. Целта е изграждане на методология, обединяваща изследванията, провеждани на атомно и молекулярно ниво, в симбиоза с неврология, психология, музикално, танцово, театрално и визуално изкуство. Заедно по този проект работят учени (физици, химици, биолози, медици и др.) и хора на изкуството (артисти, балетисти, композитори, художници). Идеята е да се изработи единна платформа, която по атрактивен начин, чрез включване на сетивни възприятия и активно участие на зрителите в познавателния процес, да породи интерес към съвременните наука, технологии и изкуство.
В рамките на тази обща програма през ноември 2014 г. беше основан клуб за наука и изкуство „ЗаЕдно“. Основна задача на този клуб е да организира лекции, семинари и дискусии, на които хората на науката и изкуството да се срещат, за да се научат да говорят заедно, да се опознават и обединяват около една кауза. Целта е да се направят първите стъпки по пътя на обединението на науката и изкуството в едно цяло, такива, каквито винаги са били.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.