Начало > Новини

Изследователски стипендии: "Полът като категория на знанието"

ЦАИ 13/08/2007

Времетраене: 1,5 година (с възможност за продължение на проекта с още 18 месеца след изтичането на пилотния период и оценката на донорите).

Изследователите и стипендиантите на проекта работят върху имплицитните и експлицитните функции на категорията "пол" в структурирането на научното знание. Два са основните акцента на проекта и изследователската група:

1. Включването и изключването на половите категории в производството на знание, в неговите понятия и структури;

2. Половото кодиране на материални и физически обекти в естествените и обществените науки.

Участващите в изследователската група старши изследователи представляват дисциплини като културология, литература, лингвистика, история на медицината и науката, история, право, социология и педагогика.

По-подробна информация за проекта и процедурите по кандидатстване може да видите на:  www.geschlecht-alswissenskategorie.de.

Проектът търси немски и чуждестранни кандидати с отлични резултати и университетски успех.

В документите за кандидатстване трябва да са включени:
- Описание на индивидуалното изследване до 10 страници, включващо подробен план;
- Диплома, свидетелства и пр. (копия)
- Препоръки от преподавател, който не е член на настоящата работна група;
- Публикации, ако са налични.

Необходимо е владеенето на немски език.

Адрес за контакти:
Prof. Dr. Christina von Braun
To the attn. of Viola Beckmann
Humboldt-Universität
GK ‚Gender as a Research Category’,
Sophienstr. 22a
D-10178 Berlin
Germany.

Краен срок: 21 септември, 2007 г.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.