Начало > Новини

"Полови роли и възгледи за образованието, наемната работа и семейния живот в Румъния и България"

ЦАИ 27/04/2015

В продължение на два месеца – от началото на май до края на юни, Институтът за изследване на обществата и знанието и Център за академични изследвания са домакин на Берта Сандулеаса, гост-изследовател от Букурещ, която провежда сравнително изследване върху участието на жените в пазара на труда в Румъния и България.

От нейно име и от името на проф. Стоилова, която е ментор на д-р Сандулеаса от българска страна, бих искала да Ви поканя на представянето на изследването на тема

Gender Roles and Attitudes towards Education, Paid Work and Family Life in Romania and Bulgaria. A comparative perspective


на 4 юни (четвъртък), от 14:00 ч., в заседателната зала на ул. Московска 13А.

Изследването анализира официални данни за основните индикатори за мониторинг на изпълнението на целите на стратегия Европа 2020, свързани с образование и заетост, както и нагласи, свързани с джендър ролите в семейството и пазара на труда, на базата на трите вълни на Европейското изследване на ценностите.

Презентацията ще е на английски език.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.