Начало > Новини

Покана за публикации в сп. "Етика и международни отношения"

ЦАИ 15/08/2007

Сп. "Етика и международни отношения" (Ethics & International Affairs) е академично тримесечно издание на Carnegie Council for Ethics in International Affairs. Списанието кани автори-сътрудници за бъдещите си броеве.

Списанието полага усилия да свърже теорията с практиката като публикува авторски материали, които съчетават задълбоченото мислене върху етически и правови принципи с актуални дискусии около практически и политически, институционални проблеми.

Списанието очаква статии, ангажирани с трите основни приоритета на Carnegie Council: (1) етика, военни конфликти и мир; (2) глобална социална справедливост и (3) религия и политика. За предстоящите в 2008 г. броеве по-конкретно се интересуваме от приноси в:

1. Мултинационалните корпорации като международни фактори и морални агенти;
2. Етика и околна среда;
3. Имиграция и гражданство;
4. Нормативни проблеми в пост-конфликтни условия, включващи jus post bellum, справедливост на прехода и помирение.

... (пълният текст на поканата може да видите в английската версия на новината)

КРАЕН СРОК: плаващ

ОБРАТНА ВРЪЗКА: приблизително 2-3 месеца

ФОРМАТ: Статиите трябва да са предадени на ясен, не-жаргонен английски и да съдържат представителна (не изчерпателна) фактология. Амбицията на списанието е достъпност за различни категории читатели: учени от различни дисциплини, политици и администратори, журналисти и др.

Ръкописите могат да се изпращат в електронен вариант на . Авторите могат да пишат на същия имейл адрес, ако имат въпроси към редакторите на списанието.

КОНТАКТ:
Ethics & International Affairs
The Carnegie Council
170 East 64th St.
New York, NY 10021
USA
тел. +1-212-838-4120
имейл:
Интернет страница: http://www.ethicsandinternationalaffairs.org


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.