Начало > Новини

"Езикът като poiesis. Неочаквани връзки между Кръстева и Сосюр"

ЦАИ 17/05/2015

Софийският литературоведски семинар и
Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”
Ви канят на:

Езикът като poiesis. Неочаквани връзки между Кръстева и Сосюр


Лекция на Беата Ставарска

Първа заседателна зала, Ректората на СУ
19 юни от 16:00 часа

Беата Ставарска е доцент по философия в Орегонския университет. Тя е автор на книгите „Философията на езика на Сосюр като феноменология“ (Oxford UP, 2015); „Между Ти и Аз. Диалогична феноменология“ (Ohio UP, 2009), както и множество статии, свързани със съвременна континентална философия. Хумболтов стипендиант по изследователска програма за периода 2009-2010. Академичните интереси на Ставарска са свързани с феноменология, структурализъм и постструктурализъм.
 
Лекцията на Ставарска предлага изненадващо преразглеждане на наследството на лингвистиката и по-специално на наследството на Фердинанд дьо Сосюр през две парадигми: 1. Критическо преосмисляне на „Курса по обща лингвистика" (1916); 2. Проучване на исторически автентичните материали от наскоро откритите ръкописи на Сосюр, публикувани в „Писания по общо езикознание“ (2002). В светлината на това критическо преразглеждане на Сосюр се открояват неочаквани връзки между Сосюр и Кръстева с оглед на разглеждането на поетическата работа на езика. Лекцията привлича материали от ранните работи на Кръстева върху езикознание и поетика, включвайки статии от сборника „Полилог" (1977) и „Семиотике" (1969), както и от въпросните  ръкописи на Сосюр. Ставарска обсъжда езиковата продуктивност, широко тематизирана като poiesis в етимологичния смисъл на думата, предлагайки стратегия за съпротива и бунт срещу нормализацията на индивидуалния и социалния живот, както и ракрива не-обикновената страна на т. нар. обикновен език.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.