Начало > Новини

Финансиране на кратки изследователски пътувания

ЦАИ 25/06/2015

Втора покана за набиране на кандидати за подпомагане на кратки изследователски пътувания между 1 август 2015 и 30 юни 2016

Участието, което се подпомага, трябва напълно да попада в посочения срок.

Цели на програмата (STSM)

Програмата дава възможност на изследователи от страни, членки на COST Action IS1310, да посетят институция или научен център в друга страна участник в програмата с цел сътрудничество или събиране на емпирични данни. По правило се дават приоритет на "млади изследователи" като за такъв се счита кандидат, чийто докторска степен е получен не по-късно от 8 години от датата на участието му в програма COST Action IS131.

Докторанти също могат да участват в инициативата.

Пълните подробности могат да се видят ТУК.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.