Начало > Новини

"Демократизация и национализъм в Европа, 1870-1920"

ЦАИ 03/07/2015

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

в международна конференция, организирана от Институт по история на Университета в Лайден, изследователска група "Политически култури и национални идентичности" от 14 до 16 януари 2016 г.

Темата на конференцията е: "Преосмислянето на демокрацията и националната държава в глобална перскпектива", а конкретната покана засяга нейния Панел 2, чиято тема е:

"Демократизация и национализъм в Европа, 1870-1920"

Краен срок за подаване на документи: 1 септември 2015 г.

Някои от темите, с които иска да се занимае този панел са:

- до каква степен демократизацията оказва влияние върху националните движения?

- как се променя национализма с разширяването на избирателните права или на социалното законодателство?

- дали демократизацията по необходимост предполага и по-основна роля на национализма като средство за мобилизация на гражданите?
 
- имат ли държавата и суб-държавните национализми сходно отношение към демократизацията?

- до каква степен политическата еманципация на работниците, земеделските производители и жените е придружена от растящо национално самоосъзнаване?

Кандидатурите трябва да включват:

• Заглавие на доклада
• Някоя от изброените по-горе теми, в която влиза вашето участие 
• Резюме (до 500 думи)
• Биографична информация (кратко CV)
• Контакти (email, телефон и пощенски адрес)

Сайт на конференцията: www.hum.leiden.edu/history/conference-democracy-nation-state
Email:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.