Начало > Новини

"Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето"

ЦАИ 09/07/2015

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

Центърът за научни изследвания и информация „Ханс Кристиан Андерсен“ и специалност Скандинавистика, Катедра по германистика и скандинавистика, ФКНФ, със съдействието на Културен Център, СУ „Св. Климент Охридски“ организират международна конференция

„Ханс Кристиан Андерсен – отвъд границите и времето“

по повод 210 години от рождението на датския писател.

Основни цели на конференцията са:

- да се коментират личността и творчеството на Х. К. Андерсен и неговото влияние върху скандинавската и европейската литература.
- да се разгледат Андерсеновите приказки като определящи за изграждането на вкус у подрастващите към литературата и като фактор за психологичното и емоционалното развитие на децата.

На конференцията се предвижда отделна секция, в която да бъде разисквана темата за борбата с неграмотността и да се обсъдят методите за стимулиране на четенето сред деца и юноши в България, както и ролята на библиотеките и различните институции в този процес.

Конференцията ще се проведе на 14 и 15 октомври 2015 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Заявки за участие се приемат до 30 юли 2015 г., а резюметата към тях (ок. 200 думи) – до 30 август 2015.

Работните езици на конференцията са български и английски език.

Представянето на докладите ще бъде в рамките на 20 минути.

Предвижда се оформянето на електронно издание с материалите от конференцията.

Заявките и резюметата да се изпращат на , главен координатор на Културен център, СУ „Св. Климент Охридски“.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.