Начало > Новини

"Генезис и структура на историческото събитие"

ЦАИ 15/07/2015

 Съставител: Ивайло Знеполски

Дом на науките за човека и обществото
София 2015

Хората винаги са искали да знаят как и защо се случват големите промени в историята. Задавали са си и си задават въпросите има ли връзка между историческите факти и какъв е характерът на тази връзка, можем ли да предскажем на базата на познанието ни за миналото и настоящето това, което ще стане в бъдещето. Мнозина изследователи днес виждат възможност да се отговори на тези въпроси с помощта на теоретичната категория "събитие". Смисълът, влаган в тази категория, я откъсва от традиционната семантична употреба на думата, използвана от позитивистката историография за описание на хронологията на нещата, случващи се в определен времеви момент, в определено пространство. За залога, който се влага в тази категория, говори самият факт, че вече няколко десетилетия дебатите около нея не секват.

--- Ивайло Знеполски ---

СЪДЪРЖАНИЕ

Ивайло Знеполски: Може ли понятието събитие да ни помогне да разберем как нещата се случват?

I. ГЕНЕЗИС И СТРУКТУРА НА СЪБИТИЕТО В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Ивайло Знеполски: От голямото събитие към инцидента - реконструиране на събитийната идентичност на историческата промяна

Дариуш Стола: От трансгресивни микросъбития към масово отчуждение от държавата: изходящата миграция от комунистическа Полша

Томас Линденбергер: Авариите като инциденти: прочит на обещството през насилието на нещата

Хартмут Роза: Френетичното препускане на събитийната история и застиналостта на историческото движение. Размисли около връзката между социалната промяна и опит за историята

II. ФИЛОСОФСКИ, ИСТОРИОГРАФСКИ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА СЪБИТИЕТО

Жак Рьовел: Какво правят историците със събитието?

Софи Ваниш: Произход и структура на историческото събитие

Кристоф Прошансон: Що е политическо събитие?

Адам Такач: "Завръщането на събитието": приключенията на събитието в историографския и философския дискурс от 70-те години на XX в.

Жюдит Рьовел: Когато философите се заемат със събитието: исторически дисконтинуитет или епифания?

Димитри Гинев: Събитие и политологично-политическа разлика

III. СЪБИТИЕТО И МЕДИЙНИТЕ МУ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Робин Вагнер-Пацифичи: Манифест за квантовата социология на събитието

Джулия Зоневенд: "Символ на надеждата за свят без стени". Падането на Берлинската стена като глобално иконично събитие

IV. ЕДИН КЛАСИЧЕСКИ ТЕКСТ

Пиер Нора: Завръщането на събитието


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.