Начало > Новини

Покана за участие: "Климентови четения"

ЦАИ 27/10/2015

На 23.ХІ.2015 г. Катедрата по кирилометодиевистика за шестнадесета поредна година ще проведе интердисциплинарната конференция за млади изследователи

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ


Катедрата кани всички учащи се в бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 10.ХI.2013 г. на е-mail:

Докладите не трябва да надхвърлят 15 минути (6 стандартни компютърни страници).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.