Начало > Новини

"Сравнителни изследвания на комунизма: Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)"

ЦАИ 09/11/2015

Софийски университет “Св. Климент Охридски“
Дом на науките за човека и обществото (София)
Френски институт (София)

Форум «СОФИЙСКИ ДИАЛОЗИ»
21 издание

Международна конференция
24 и 25 ноември 2015
„Огледална зала“ на Софийски университет

СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОМУНИЗМА
Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)

(Под научното ръководство на Ивайло Знеполски)


24 ноември

10.00 - 10.30: ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Ивайло Знеполски (Софийски университет)
Проблеми на сравнителното изследване на комунизма

Първи тематичен кръг:
1989 В СИНХРОННАTA И ДИАХРОННАTA ПЕРСПЕКТИВА НА СРАВНИТЕЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

10.30 - 11.00
Драгош Петреску (University of Bucharest)
Комунизмът в Източна Европа: сравнение на три типа - национал-адаптивен, на благосъстоянието и национал-модернизационен комунизъм

11.00 - 11.30 Кафе пауза

11.30 - 12.00
Мирослав Новак (CEVRO Institute -  School of Political Studies, Prague)
Специалистите по обществените науки и предвижданията за падането на комунистическите режими

12.00 - 12.30
Мартин Димитров (Tulane University, USA)
1989 в диахронна перспектива в Китай и Източна Европа

12.30 - 13.30 Дебати

13.30 - 15.00 Обедна почивка

Втори тематичен кръг - 1 част
СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОМУНИЗМА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА – СПЕЦИФИЧНИ И ЧАСТНИ КОНТЕКСТИ

15.00 - 15.30
Адам Такач (University of Budapest / CEU)
Политико-икономическо vs. социално-историческо сравнение: случаят със „Социалистическата система“ на Янош Корнай

15.30 - 16.00
Агнеш Гади (University of Budapest)
Световната икономическа интеграция като критичен момент от политическата критика на икономическите-реформатори от времето на късния комунизъм в Унгария

16.00 - 16.30 Кафе пауза

16.30 - 17.00
Олдрич Тума (Institute for Contemporary History, Prague)
Икономическите реформи в Чехословакия преди и след 1968 г. в сравнителна перспектива

17.00 - 17.30
Томас Линденбергер (Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam)
Неподлежащ на сравнение? Източно-германският държавен социализъм като пример за индустриално общество

17.30 - 18:00
Ян Скоржински (Collegium Civitas, Warsaw)
Сдържаната революция на „Солидарост“ в Полша и Горбачовата политика на „ново мислене“

18.00 - 18.30 Дискусия


25 ноември


Втори тематичен кръг - 2 част
СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОМУНИЗМА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА – СПЕЦИФИЧНИ И ЧАСТНИ КОНТЕКСТИ

10.00 - 10.30
Дариуш Стола (Institute for Political Studies, Warsaw)
Международната мобилност в комунистическите държави и отношенията държава-общество: от затворени граници към социалистически Шенген и ерозията на контрола върху транснационалните пространства

10.30 - 11.00
Александър Везенков (Институт за изследване на близкото минало, София)
Систематизацията на селата в Румъния и селищните системи в България: регионалните политики през късния комунистически период в национален контекст и в сравнителна перспектива.

11.00 - 11.30 Кафе пауза

11.30 - 12.00
Сабина Михель (Loughborough University, UK)
Сравняване на социалистическите медийни култури: опитът от един научен проект

12.00 -  12.30
Дитер Зегерт (Institut fur Politkwissenschaft, Universität Wien)
Предизвикателствата пред социалната и културната история на служещата интелигенция и редовите членове на комунистическата партия по време на зрелия комунизъм (1956-1989)

12.30 - 13.30 Дискусия

13.30 - 15.00 Обедна почивка

Трети тематичен кръг
РЕЖИМИ НА СРАВНИТЕЛНОТО ИСТОРИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

15.00 - 15.30
Кристоф Бойер (Universität Salzburg)
Комунистическите апарати и отношенията режим-общество: пътища на развитие в Централно-източна Европа (ГДР, Чехословакия, Полша, Унгария)

15.30 - 16.00
Ивайло Знеполски (Софийски университет)
Към една теория на детоталитаризацията: трансформации в обществата на страните от Източна Европа (1956-1989)

16.00 - 16.30 Дискусия

16.30 - 17.00 Кафе пауза

17.00 - 17.30
Микаел Вернер (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Сравнението, изследване върху трансферите и кръстосаната история: за един рефлексивен подход към транснационалното

17.30 - 18.00
Павел Колар (European University Institute, Florence)
Отношението между сравнителната и глобалната история през историографията за комунизма

18.00 - 19.00
Дискусия по докладите от панела и обща дискусия

19.00 - 19.15 Закриване на конференцията


--------------------
Конференцията и представените на нея научни резултати са получили средства от Европейския съвет за научни изследвания по Седма рамкова програма на Европейския съюз (FP7/2007­2013) / ERC по договор No. 269608.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.