Начало > Новини

Нов брой на списание NotaBene: "Хайку-свят"

ЦАИ 11/11/2015

Тема на броя:

ХАЙКУ-СВЯТ
Съвместна публикация с „Литературен вестник”

Съдържанието на текущия брой можете да видите на: http://notabene-bg.org/index.php

NOTABENE е електронно списание за философски и политически науки. Издава се от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Списанието е плуралистично и с широка платформа:

– не се идентифицира с нито една идеология, религия или философско направление;
– отваря пространства за дебат;
– всеки брой е фокусиран върху една тема (в „Тема на броя”), но около нея кръжат и публикации ( в „Подиум”), които излизат извън кръга на „темата на броя”;
– публикува текстове от утвърдени, но също така от млади автори, в това число – студенти и докторанти (в „Анонс”);
– ориентирано е към жанрово разнообразие: наред с авторските теоретични статии се публикуват есета (в „Minima moralia”) и преводни материали (във „Вавилон”);
– предлага теоретични статии, но дава пространство и за поезия, и за изкуството на фотографията (в „Poiesis”);
– приема за публикуване статии на български, английски, руски, френски, немски, испански езици.

Издателската политика на списанието се ръководи от екип в състав:

Редакционна колегия: Лазар Копринаров (отговорен редактор), Камен Лозев, Антоанета Николова, Гергана Попова (секретар)

Техническа поддръжка: Крум Лозев


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.