Начало > Новини

"Русофилията като елемент от национал-популизма в Гърция"

ЦАИ 16/10/2015

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ) представя:

Русофилията като елемент от национал-популизма в Гърция


публична лекция на д-р Василис Пецинис

Лекцията се фокусира върху феномена на "русофилията" в Гърция, ситуирайки го в контекста на национал-популизма. Редица политически анализатори и журналисти изследват гръцката русофилия, но без да я разглеждат като част от национал-популизма, който пронизва изцяло традиционния политически спектър "левица-десница". Подобно изследване обаче е изключително актуално във време, в което Русия набира скорост като съперник на ЕС, а Кремъл търси политически съюзници в Централна и Югоизточна Европа. Резултатите от изследванията на Пецинис показват, че фундаментът на публичната русофилия в Гърция е по-слаб, отколкото смятат мнозина външни коментатори. По-скоро една аисторична и почти "месианистична" представа за "русофилията" се примесва с националния популизъм в светлината на конфликта с ЕС и Германия относно механизмите за справяне с икономическата криза.

Модератор: д-р Том Джунс (ФХСИ).

Д-р Василис Пецинис e политически съветник на представителството на Европейската комисия в Гърция (COMM-Athens, Political Reporting). В момента той е гост-изследовател в Центъра за балтийски изследвания – Департамент "Политология" в Тартуски университет (Естония).

В рамките на проект "Гражданска практика за студенти и учители. Протестите след 2011 г", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

На английски език

19. ноември (четвъртък) 2015, 18:00

Червената къща, зала Пеша Николова


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.