Начало > Новини

Покана за участие в 10ти юбилеен семинар на Програмата Kokkalis

ЦАИ 05/09/2007

Програмата за Югоизточна, Централна и Източна Европа "Kokkalis",
John F. Kennedy School of Government,
Изследователска група за Югоизточна Европа,
Център по европеистика "Minda de Gunzburg" в Харвард

организират 10-ти докторантски семинар "Kokkalis",
07 - 08 февруари 2008 г.

Организаторите приканват докторанти за участие в семинара.

Предложенията за доклад не трябва да надвишават 500 думи и е необходимо да попадат в една или повече от посочените теми:

I. Състоянието на здравеопазването в Югоизточна Европа: настоящи предизвикателства, политики и възможни решения: В края на 20 век вътрешните и междудържавни конфликти в Югоизточна Европа доведоха до бежански и емигрантски вълни, до унищожението на съществуваща инфраструктура и до повишаването на здравните рискове. Всички тези проблеми продължават да създават препядствия в опитите на държавите да осигурят достъпно и ефективно здравеопазване. Предизвикателствата са заострени от различни транснационални заплахи, свързани с легални и нелегални движения на хора и биотероризъм. Представянията по темата трябва да се съсредоточат върху ключови здравни въпроси на национално и регионално ниво и да направят препоръки за подобряване на политиката в областта на здравеопазването.

II. Демократична консолидация и икономически реформи в Югоизточна Европа: След рухването на СССР в Югоизточна Европа се проведоха различни според региона и успеха икономически и политически реформи. Предложените доклади трябва теоретично и конкретно да разглеждат връзката между демократичния и плуралистичен режим и икономическите реформи. Представянията могат да се посветят на въпроси около противопоставянето на публични и частни ресурси; на разграниченията между растеж и равенство; въпроси около правовия ред; прозрачност и държавна регулация; политическа легитимност и пр.

III. Мултикултурализъм на Балканите: По какъв начин дебатите за индивидуалните и/или груповите права, за либерализма срещу мултуркултурализма могат да обяснят съвременните политики в Югоизточна Европа? По какъв начин се схваща и изразява политическата общност в региона? Каква е връзката между държава и нация в съвременна Югоизточна Европа? Мултикултурализмът спъва или стимулира консолидацията на демократичните режими в региона? По какъв начин регионът става изразител на по-широки европейски тенденции, когато става дума за концептуализация на държавата и нейните отговорности? Докладите могат да се посветят на посочените проблеми през историческа или сравнителна перспектива.

Страните във фокус:
Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Гърция, Унгария, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения, Турция.

Краен срок за подаване на документи е 26 ноември, 2007 г.

Осигурени са ограничен брой стипендии за пътни и настаняване. Резюмета и CV-та може да се изпращат на по електронен път на:   http://www.ksg.harvard.edu/scholarship_form/GSW/index.html

Алтернативен начин е чрез имейл:

За повече информация посетете: http://www.ksg.harvard.edu/kokkalis


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.