Начало > Новини

"Държавна сигурност – профсъюзите, стопанският живот и работниците"

ЦАИ 30/10/2015

Комисията по досиетата и
Института за изследване на близкото минало
в партньорство с Историческия факултет на СУ
„Св. Климент Охридски”

Ви канят на представянето на 28-ия документален сборник от поредицата „Из архивите на ДС”

Държавна сигурност – профсъюзите, стопанският живот и работниците
Съставители: Георги Бурнаски, Пепка Бояджиева, Петя Кабакчиева

Премиерата ще се състои на 9 декември 2015 г.
от 17.00 часа СУ „Св. Климент Охридски“
Нова конферентна зала

Сборникът предлага на своите бъдещи читатели да се запознаят с документи, свързани с отношението на Държавна сигурност към смятаната за основна за комунистическата обществена структура работническа прослойка. Публикуваните тематично и хронологично в изданието архивни материали представляват нов източник на информация не само за широката публика, но и за социалните учени, и преди всичко за професионалните историци, пред които остава предизвикателството да анализират и оценяват ролята на профсъюзните организации и на работническите колективи за обществените събития и промени в България през втората половина на XX в.

По-голямата част от документите, публикувани в настоящия сборник, стават публично достояние за първи път. Те покриват целия период на управление на Българската комунистическа партия (1944 – 1990) и отразяват най-интересните политически, икономически и обществени събития в България, илюстрирайки отражението им сред работническата прослойка.

Сборникът e съвместно издание на Комисията по досиетата (КРДОПБГДСРСБНА) и на Института за изследване на близкото минало (ИИБМ).Появата на сборника е резултат от усилията на група експерти от двете институции. В него са включени най-значимите документи, открити в архива към КРДОПБГДСРСБНА, свързани с темата за отношението и контактите на Държавна сигурност с профсъюзните организации в България и българските работнически колективи в периода 1944 – 1990 г.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.