Начало > Новини

"1956, съпротива и културна опозиция в централна Източна Европа"

ЦАИ 07/12/2015

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИЯ

Списанието Hungarian Historical Review кани публикации за своя четвърти брой през 2016 г. на тема: "1956, съпротива и културна опозиция в централна Източна Европа"

Крайният срок за подаване на резюмета: 15 януари 2016 г.

От 1989 г. насам бившите социалистически страни са в процес на конструиране и договаряне на отношението си към близкото минало, в което влизат различните истории на съпротива, въстания и културна опозиция. Много често "опозиция" се възприема в своя тесен смисъл на открита политическа съпротива спрямо комунистическите правителства. В предстоящия брой предлагаме по-нюансирана историческа концепция за съпротива, опозиция и недоволства, разширяваща понятието към по-широките рамки на политическото участие, за да вникнем по-добре във възможността да разберем несъгласието и критиката по време на социализма в Източна Европа. Доколкото властта се опитва да контролира публичната сфера и няма възможности за демократичен публичен дебат, се появяват различни критични движения, които установяват свои нелегални публични пространства и се превръщат в открита опозиция. В същото време обаче съществуват и други културни групи без ясна политическа програма (авантгардно изкуство, алтернативни религиозни общности, младежка култура), които също се възприемат като форма на опозиция от страна на властта и съответно също се оказват нелегални.

Възможни теми на статиите са:

* Индивиди, институции, групи и мрежи на културна опозиция;
* Нови перспективи към кризите от 1956, 1968, 1981;
* Членове на твърдата демократична опозиция;
* Дейности и мрежи на елитите и интелектуалните групи на опозицията;
* Радикален и експериментален театър;
* Ъндърграунд и неконформистка младежка поп култура;
* Религиозни групи и институции и тяхната роля в опозицията;
* Културни и научни институции, които работят върху научната програма на опозицията (например, изучаване на бедността в комунистическите режими).

Осигуряваме редакция на английския език на статията.

Моля, изпратете резюме от не повече от 500 думи и кратка биографична информация със селекция от най-значимите публикации (не приемаме пълни CV-та).

Пълният текст на статиите се очаква не по-късно от 16 юни 2016 г. (max. 10 000 words). Статиите ще бъдат рецензирани преди публикация.

Препоръки за форматирането: http://hunghist.org/index.php/for-authors.

Краен срок за предаване на резюметата: 15 януари 2016 г.

Изпращайте ги на следния имейл:

Допълнителна информация може да се намери тук: http://www.hunghist.org


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.