Начало > Новини

Докторантски и постдокторантски четения 2015 г.

ЦАИ 14/11/2015

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Исторически факултет

ДОКТОРАНТСКИ И ПОСТДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ 2015

ПРОГРАМА

ЧЕТВЪРТЪК, 17 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

09:00 – 09:15
Приветствие от Декана на Историческия факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски” доц. д-р Тодор Попнеделев

09:15 – 10:45 Панел 1

09:15 – 09:30 Йордан Илиев. Бесите в Simulacra Gentium.
09:30 – 09:45 Борислав Събов. Образът на император Калигула в творчеството на Сенека. 09:45 – 10:00 Антоан Тонев. Основните институции и структури в Кралството на вандали и алани – опит за реконструкция и преосмисляне.
10:00 – 10:15 Димитър Митов. Западното крило на тюрките и раждането на „Стара Велика България”, II част.

10:15 – 10:45 Дискусия

10:45 – 12:15 Панел 2

10:45 – 11:00 Галина Здравкова. Навлизането на исляма в земите на Хиндустан
и афганските племена според хрониката на Феришта.
11:00 – 11:15 Иван Симов. Византия, опитите за брачен съюз и последвалата война с Робер Гискар.
11:15 – 11:30 Десислава Владимирова. Сицилианските пазари на Фатимидския халифат – хайр за търговците или за управляващите?
11:30 – 11:45 Ивана Христова. Връзки между климатични промени и миграции през Средновековието.

11:45 – 12:15 Дискусия
12:15 – 13:15 Почивка за обяд

13:15 – 14:45 Панел 3

13:15 – 13:30 Инна Димитрова. Чашата на Соломон и началото на българската писменост.
13:30 – 13:45 Георги Канев. Духовното състояние на българското паство през X в. според словата на Черноризец Петър.
13:45 – 14:00 Румен Йорданов. Бележки относно заговорите на магистър Пресиян българина срещу византийските императори Константин VIII (1025 – 1028) и Роман III Аргир (1028 – 1034).
14:00 – 14:15 Георги Димов. Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи през ХІ – ХІІ век.

14:15 – 14:45 Дискусия

14:45 – 16:15 Панел 4

14:45 – 15:00 Виолета Манолова. Император Фридрих II Щауфен – нова епоха или естествено продължение на норманския период в историята на Сицилия.
15:00 – 15:15 Констанин Голев. Монголското нашествие и кумано-кипчаките в Хорасан.
15:15 – 15:30 Красимира Йорданова. Дипломатически контакти между Моравска Сърбия и кралство Унгария за периода 1389 – 1402 г.
15:30 – 15:45 Тервел Попов. Съдбата на градовете Белград–Маврокастро и Килия (1400 – 1484).

15:45 – 16:15 Дискусия
16:15 – 16:45 Почивка за кафе

16:45 – 18:15 Панел 5

16:45 – 17:00 Стефан Колев. Свети Влас – неизменна част от духовната култура на Дубровник.
17:00 – 17:15 Стефан Димитров. Етнорелигиозна структура на населението в гр. Елхово (кр. XV – XVI век).
17:15 – 17:30 Кръстьо Йорданов. Някои наблюдения и сравнения върху статута и служебното земевладение (бащини и чифлици) на войнуци, доганджии и мюселеми  според османското законодателство и специализираните войнушки, доганджийски и мюселемски регистри от XVI век.
17:30 – 17:45 Георги Георгиев. Представяне на „Алманах – списание за хуманитарни науки”.

17:45 – 18:15 Дискусия

18:15 – 19:00 Панел 6

18:15 – 18:30 Анелия Стоянова. Докладите на постоянните пратеници на Виена в Константинопол като извор за хабсбургско-османските отношения от втората половина на XVI в.
18:30 – 18:45 Любомир Кръстев. Образът на Наполеон Бонапарт във Великобритания след края на Амиенския мир.

18:45 – 19:00 Дискусия

ПЕТЪК, 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

09:00 – 10:30 Панел 7


09:00 – 09:15 Борислав Момчилов. Анти-робовладелските общества в САЩ през първата половина на XIX век.
09:15 – 09:30 Михаил Симов. Руската оценка за военния потенциал на Османската империя (кр. на 60-те – ср. на 70-те години на XIX век).
09:30 – 09:45 Стоян Шиваров. Извори за изследване на демографското състояние на българското население в Мала Азия (1800 – 1914).
09:45 – 10:00 Петър Добрев. Архивът на чифликчийското семейство Холевич (1830 – 1950). Опит за микроистория.

10:00 – 10:30 Дискусия

10:30 – 12:00 Панел 8

10:30 – 10:45 Мариета Кожухарова. Руският революционен печат и южните славяни от края на 50-те до средата на 70-те години на XIX век.
10:45 – 11:00 Ивайло Найденов. Иван историографската Тодоров Пулиев недостатъчност,(Горан) между подценяването и стигматизирането.
11:00 – 11:15 Цветан Радулов. Фактори в международната дейност на БКД до началото на ХХ в.
11:15 – 11:30 Емил Антонов. Рекламата на заведенията за хранене в Перник и региона от Освобождението до Втората световна война.

11:30 – 12:00 Дискусия
12:00 – 13:00 Почивка за обяд

13:00 – 14:30 Панел 9

13:00 – 13:15 Стефан Иванов. Демократическата партия и Опозиционния блок – 1907г.
13:15 – 13:30 Александър Георгиев. Политиката на Кралство СХС спрямо българското население от Западните покрайнини (1920 – 1923).
13:30 – 13:45 Теодор Борисов. Българо-хърватски спортни връзки (1941 – 1944).
13:45 – 14:00 Спаска Шуманова. Българо-румънски културни отношения (1944 – 1962).

14:00 – 14:30 Дискусия

14:30 – 16:00 Панел 10

14:30 – 14:45 Боян Жеков. Израстването на четвъртия крайник: развитие на противовъздушната отбрана в Българската армия след Втората световна война
14:45 – 15:00 Надежда Янковска. Проблеми и противоречия комунистическото движение на съвещанията през 1960 г.
15:00 – 15:15 Георги Бурнаски. Сътрудниците на Държавна сигурност от турски произход и ролята им в социалната структура на малцинството.
15:15 – 15:30 Надежда Жечкова. Между Живков и Доган – образът на „добрия” политик за българските турци.

15:30 – 16:00 Дискусия
16:00 – 16:30 Почивка за кафе

16:30 – 18:00 Панел 11

16:30 – 16:45 Любомир Коцев. ТКЗС като фактор за социалистическа модернизация в две планински села.
16:45 – 17:00 Яна Берова. Сравнителен анализ на политиките към помаците в България и Гърция.
17:00 – 17:15 Валентина Неделчева. „Тук“ и „отвъд“ – елементи на граничната действителност на българо-сръбската граница.
17:15 – 17:30 Станислава Момчилова. Културата на хляба сред българските хлебопроизводители - опит за разкриване на индустриалната идеология.
17:30 – 17:45 Полина Атанасова. Нестинарският обичай в с. Българи между културното наследство и туризма.

17:45 – 18:20 Дискусия
18:20 – 18:30 Закриване на конференцията


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.