Начало > Новини

Постдокторантски стипендии в областта на руските и източно-европейските изследвания

ЦАИ 21/12/2015

Програма за между-университетско сътрудничество в Израел в областта на руските и източно-европейските изследвания предлага ограничен брой постдокторантски стипендии за академичната 2016-2017 година. Стипендиите за предлагат на учени от социалните и хуманитарните науки въз основа на техните академични постижения.

Стипендиите могат да бъдат получени от млади учени, които са защитили докторската си степен не по-рано от 2011 и не по-късно от декември 2015 г. Оценката ще се прави от международно жури, а учените ще имат възможност да работят в някои от партниращите израелски университети (Bar-Ilan University, Ben Gurion University of the Negev, Haifa University, The Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv University). Размерът на стипендията е около $23,000. Стипендиантите наред с изследването си ще трябва да изнесат и две публични лекции и да участват в научната програма на институцията домакин. Стипендията предполага и преподавателски отговорности - един курс.

Кандидатите могат да изпращам своето CV (не по-дълго от четири страници), подробно описание на текущите изследователски интереси (до 2000 думи), научен текст (не повече от 25 страници) и две препоръки (трябва да бъдат изпратени директно от препоръчителя на следния имейл: ). Всички материали трябва да са на английски. Кандидатите трябва да посочат дали се опитват да получат финансирани за периода и от друг източник.

КРАЕН СРОК: 15 януари 2015

Може да подавате документи си ТУК.

Още информация: http://iuap.haifa.ac.il/en/
За въпроси:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.