Начало > Новини

"Конфесионална динамика на ислямската юридическа мисъл и практика в Османската империя, XV-XVIII в."

ЦАИ 04/01/2016

Постдокторска стипендия към Bogazici University, Турция

на тема:
Конфесионална динамика на ислямската юридическа мисъл и практика в Османската империя, XV-XVIII в.

Начало: 1 септември 2016 г.
Краен срок за кандидатстване: 30 януари 2016 г.
Продължителност: две години
 
Двугодишната постдокторска стипендия се предлага в рамките на проекта, финансиран от ERC, "The Fashioning of a Sunni Orthodoxy and the Entangled Histories of Confession Building in the Ottoman Empire, 15th-17thCenturies (OTTOCONFESSION), администриран от Центъра за Източно-средиземноморски изследвания към CEU и осъществяван в партньорство с Boğaziçi (още информация: https://cems.ceu.edu/ottoconfession). Стипендиантът ще работи в Boğaziçi University. Проектът се занимава с еволюцията на конфесионалните дискурси и понятия за религиозна ортодоксалност в Османската империя сред различни общности между XV и XVIII в. като се фокусира върху a) агентите и стратегиите; b) текстовите жанрове; и c) места на конфесионално изграждане.
 
От кандидата се очакват следните задължения:
 
- да провежда изследване по предлаганата тема;
- да подготви публикации (статии и/или монография) по предлаганата тема;
- да участва в конференции, организирани от екипа на проекта;
- да допринася за публикации, свързани с проекта и други свързани дейности;
- да участва в редовните работни срещи на изследователския екип.
 
Изисквания пред кандидатите:
 
- да имат докторска степен по история, ислямистика или друга близка научна област;
- да владее добре османски турски и арабски, и в идеалния случай и друг научен език (немски или френски, напримери)
- отлично владеене на английски език.
 
Предлагаме: Позицията е на пълно работно време. Годишното възнаграждение е 48000 EUR.  Като допълнение стипендиантът ще може да разполага с 2000 EUR на година за пътувания и изследователски разходи.
 
Как се кандидатства:
 
Изпратете:
- мотивационно писмо;
- проектно предложение (не повече от 1500 думи);
- откъс от авторски публикуван или непубликуван текст  (до 50 стр.)
- curriculum vitae
- две препоръки
 
до 30 януари 2016 на .
 
Процедурата по избор включва и интервю. Резултатите ще станат ясни в началото на март 2016 г.
 
Можете да оправяте запитвания до Dr. Derin Terzioglu на с копие до: Dr. Tijana Krstic (PI) .


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.