Начало > Новини

Шести Атанас-Славови четения

ЦАИ 30/11/-0001

Нов български университет
Департамент „Нова българистика“
представят

Националната научна конференция

Шести Атанас-Славови четения

Нов български университет, Корпус I, 20 аудитория
София, ул. „Монтевидео“ № 21


ПРОГРАМА

18 януари 2016 (понеделник)

10:00 – Регистрация на участниците и откриване на научния форум.

Водещи: проф. Михаил Неделчев и доц. д-р Йордан Ефтимов

* 10:10 – проф. Михаил Неделчев (Нов български университет): Атанас Славов като историк на българската литература и като мемоарист за българския литературен живот (От „С трева обрасли“ до „С точността на прилепи“)
* 10:30 – доц. д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет): Контранаучните понятия на Атанас Славов
* 10:45 – проф. д-р Яни Милчаков (Университет по библиотекознание и информационни технологии): Атанас Славов като историк на българската стихотворна култура
* 11:00 – проф. Целина Юда (Ягелонски университет, Краков): „С точността на прилепи“ на Атанас Славов – автобиографията като културен акт на себечетене
* 11:15 – проф. дн Никола Георгиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): За общата работа с Атанас Славов

11:30–11:45 – Кафе-пауза.

* 11:45 – доц. дн Пламен Дойнов (Нов български университет): Поетът Атанас Славов – от ръкописа „Пролет 1956“ до „Стихотворения. 1962“
* 12.00 – доц. д-р Морис Фадел (Нов български университет): Фантастика с привкус на криминале
* 12:15 – гл. ас. д-р Биляна Курташева (Нов български университет): Антологийният комплот на Ат. Славов от 1957 г.
* 12:30 – Димитър Бочев (писател и журналист): Атанас Славов и Георги Марков
* 12:45 – Иван Звънчаров (Архив на Библиотеката на Нов български университет): Вуцидей в багажа на Атанас Славов

13:00–13:30 – Дискусия.
13:30–14:00 – Обедна пауза.

Водещ: доц. д-р Морис Фадел

* 14:00 – проф. д-р Пламен Бочков (Нов български университет): Атанас Славов като етнолог
* 14:15 – проф. Георг Краев (Нов български университет): Размисъл върху Клуцохорската книга муска
* 14:30 – доц. д-р Мартин Иванов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Атанас Славов като стопански историк
* 14:45 – гл. ас. д-р Живко Лефтеров (Нов български университет): Атанас Славов като историк на Бялото братство и биограф на Петър Дънов
* 15:00 – Аспарух Панов (политически анализатор): „Дали вървиш, или стоиш – все то! Ти си си на катъра“

15:15–15:30 – Кафе-пауза.

* 15:30 – проф. Никита Нанков (Университет Уънджоу-Кийн, Китай): Атанас Славов за Едгар А. По
* 15:45 – Иглика Василева (преводач): За семинара за цветовете в Елизабетинската драма или Атанас Славов като преподавател
* 16:00 – гл. ас д-р Мария Огойска (Нов български университет): Интерпретации на Атанас Славов върху преводите на Шекспирови трагедии
* 16:15 – Алексей Христов (Американска фондация за България): Памет за Атанас Славов
* 16:30 – Надежда Александрова (Нов български университет): Огромният архив Атанас Славов
* 16:45 – Христо Карастоянов (писател и журналист): Пропедевтиката като въведение в небрежната мъдрост на Атанас Славов
* 17:00 – Любомир Котев (писател и журналист): Народопсихологически етюд (Атанас Славов за българина преди и сега, тук и отвъд Океана)
* 17:15 – проф. д-р Мария Попова (Нов български университет): „Тъй шъй тя и туй шъй то 2“
* 17:30 – Веселина Седларска (журналист): Неговата родина бе Сливен

17:45–18:30 – Заключителна дискусия.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.