Начало > Новини

"Алтернативната религиозност в Източна Европа по време на комунизма"

ЦАИ 26/01/2016

Покана за доклади в рамките на специализирания панел ‘P128 Алтернативната религиозност в Източна Европа и Русия по време на комунизма: Поява, съпротива и проявления’ в рамките на предстоящата конференция на EASA в Милано, 20-23 юли 2016 г.

Инициатори на панел: Rasa Pranskevičiūtė (Lithuanian University of Health Sciences); Egle Aleknaitė (Vytautas Magnus University)

Панелът разглежда алтернативната религиозност в Източна Европа и Русия по време накомунизма, която заради стриктния идеологически контрол съществува преди всичко нелегално и тайнов. Въпреки официално установената съветска култура, свързана с целта на комунистическите партии да контролират всички аспекти на публичната сфера, съществува и неофициално културно поле, което е предразположено към посрещането, оформянето, разпространението и изразяването на различни алтернативни религии и духовни идеи. Разочарованието от ограничеността на официалната комунистическа идеолгогия и загубата на абсолютната привързаност към нея води до появата и възхода на неофициални социо-културни алтернативи на системата. Нелегалните дейности, включително достъпа до алтернативни духовни и езотерични идеи и практики съществува паралелно или дори в сътрудничество с официалните култура и институции.

В рамките на панела каним както емпирични, така и теоретични антропологични и интердисциплинарни доклади, засягащи някои, но не само от следните теми:

• Мрежи и между-общностни връзки;
• Движението на идеи в рамките на комунистическа Източна Европа, Русия и външния свят;
• Центрове и периферии на алтернативната религиозна среда в Източна Европа и Русия;
• Политики и мерки спрямо алтернативната религиозност;
• Ограничения, репресии и стратегии за оцеляване сред упражняващите алтернативната религиозност;
• Общността на алтернативната религиозност като пространство на съпротива;
• Отношенията на алтернативните религиозни общености с доминиращите религиозни традиции;
• Теоретични рамки и методологически проблеми в изследването на алтернативната религиозност в Източна Европа и Русия по време на комунизма.

Дайте заявката си ТУК.

Краен срок: 15 февруари 2016

* Упътване и правила;
* Обща информация за конференцията.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.