Начало > Новини

"Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от XIX век до Втората световна война"

ЦАИ 03/02/2016

Център за академични изследвания София
има удоволствието да ви покани на представянето на книгата

Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа
от XIX век до Втората световна война


Книгата ще представят авторите на раздела за България :

Калина Димитрова (БНБ) и Мартин Иванов (СУ/БАН)

Дискусант: Александър Костов


Представянето ще се проведе в конферентната зала на Центъра на 10.02.2016 г. (сряда) от 17:00 ч., на адрес: ул. Стефан Караджа № 7, вх. В, ет. 2


Книгата е резултат от усилията на централните банки на страните от Югоизточна Европа (Банката на Албания, Банката на Гърция, Българска народна банка, Централната банка на Република Турция, Националната банка на Румъния, Националната банка на Сърбия и Австрийската национална банка), участващи в Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (SEEMHN), които си сътрудничат от 2006 г. с цел да се разшири и развие познанието за паричната история и политика на Югоизточна Европа като част от общата история на Европа.

Повечето от наличната литература върху икономическата и монетарната история се занимава с развитите страни от Западна Европа и САЩ, а страните от Югоизточна Европа остават непознати. Сборникът има за цел да запълни тази празнина, като осигури достъп до хармонизирани данни за монетарните, финансовите и макроикономическите показатели на страните от региона за един по-дълъг исторически период. Давайки си сметка за нуждата от надеждна информация като основа за научните изследвания на икономиката, Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (SEEMHN) се надява този първи международен проект да мотивира работата върху по-нататъшни изследвания в областта на финансовата и парична история на Югоизточна Европа.
Калина Димитрова и Мартин Иванов – съавтори на в публикацията и членове на Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (SEEMHN), ще представят структурата и съдържанието на публикацията, сравнителни аспекти на избрани показатели, както и основните мотиви, залегнали в новия проект за исторически данни на Мрежата. Още за публикацията можете да прочете тук.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.