Начало > Новини

"Европа и бежанците: на ръба на извънредно положение ли е Европа?"

ЦАИ 04/01/2016

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София
Културен център на СУ
 
Ви канят на

Европа и бежанците: на ръба на извънредно положение ли е Европа?


публична лекция на Леонардо Счиочет
9 февруари 2016,18:00 часа
Нова конферентна зала, СУ

В лекцията Леонардо Счиочет ще се върне към някои свои заключения от статията си „Бежанският лагер и градът: дали лагерът действително е извън-редно пространство?“ (сп. „Критика и хуманизъм“, бр. 42/2013). В нея той анализира бежанския лагер като перспектива на извън-редно пространство (понятие на Мишел Ажир, свързано с понятието на Джорджо Агамбен за „извънредно положение“). В анализа си Леонардо Счиочет се опира на собствен етнографски материал от палестински бежански лагери в Ливан, открояващ разлики между тях и огромните бежански лагери в Африка, на които се основава концептуализацията на Ажир. Но през 2015 г. стотици хиляди бежанци влязоха в Европа – процес, обявен от европейските медии и от много правителства за „бежанска криза в Европа“. Кризисната реторика навява асоциации с „извънредно положение“, което по същество е временно преустановяване на правото и политиката. Отвъд медийната и политическата реторика – дали Европа наистина е изправена пред криза и ако да, какъв е нейният характер? На ръба на извънредно положение ли е Европа?

Леонардо Счиочет е доктор по антропология (Бостънски университет), чиято изследователска работа се фокусира върху процесите на социална принадлежност на палестинските бежанци. Той провежда теренни изследвания в палестински бежански лагери в Ливан, сред установили се в Бразилия палестински бежанци и сред палестинци без бежански статут в Дания, Австрия и окупираните територии на Западния бряг. Автор е на редица статии по тази проблематика и е съставител на сборника „Между Стария и Новия свят: палестинската диаспора от Близкия Изток до Латинска Америка“ (издаден на португалски език). В момента Леонардо Счиочет е изследовател в Института по социална антропология към Астрийската академия на науките във Виена, където освен това е координатор на мрежата Refugee Outreach and Research Network, която цели едновременно провеждане на изследвания върху протичащите процеси на настаняване на бежанците в Европа и оказване на съдействие при интеграцията на тези бежанци.  


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.