Начало > Новини

"Протестните движения в публичното пространство: Гези Парк в Истанбул"

ЦАИ 29/01/2016

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София
Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“
Ви канят на

ПРОТЕСТНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО:
ГЕЗИ ПАРК В ИСТАНБУЛ


Публична лекция на проф. Нилюфер Гьоле
(на английски език)

1 март (вторник), 18:00 часа

Нова конферентна зала, Ректорат на СУ

Нилюфер Гьоле е социолог, професор е във Висшето училище за социални науки (Париж). Научните й изследвания са свързани с появата на новите практики, фигури, символи и знаци на ислямската религиозност в публичното пространство. Автор е на книгите „Мюсюлманки и модерни: забрадка и цивилизация в Турция“ (2003) и „Взаимопрониквания: ислямът и Европа“ (2005). Последната й книга е „Мюсюлмани във всекидневието, европейско изследване на споровете около исляма“ (2015). В момента професор Гьоле изследва глобално разгръщащите се протестни движения в публичното пространство.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.