Начало > Новини

Има ли алтернатива икономиката на консумеризма, възможна ли е икономика „без растеж“?

ЦАИ 02/02/2016

Европейска мрежа на центровете за дебат „Време да говорим“ (Time to Talk) представя:

Има ли алтернатива икономиката на консумеризма, възможна ли е икономика „без растеж“?

дебат

Темата за постигане на устойчивост и просперитет чрез икономическо смаляване занимава умовете на граждански и екологични активисти от десетилетия. Дали икономиката без растеж и без фокусиране в печалбата е реална алтернатива на либералния пазар? Доколко  идеята за отрицателен растеж няма да препъне преразпределението и съответно парадоксално да унищожи идеята за солидарността? Солидарност и споделяне отвъд консумеризма?! Проблем или решение е концепцията за минимален базов доход и икономика без растеж (degrowth)?

С участието на Филка Секулова (доктор по екологична икономика от Автономния университет на Барселона), Боян Рашев (консултант по устойчиво развитие на бизнеса, съ-основател на denkstatt.bg) и Ваня Григорова (председател на „Солидарна България“).

9. март (сряда) 2016, 18:30

Червената къща, Червена зала


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.