Начало > Новини

"За светлината в широк план"

ЦАИ 10/02/2016

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”
Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:” и
Клуб за наука и изкуство „ЗаЕдно“
Ви канят на:

ЗА СВЕТЛИНАТА - В ШИРОК ПЛАН

Публична лекция на проф. Лидия Денкова

/Събитието се реализира в рамките на Платформа „Наука и Изкуство”/

11 март, петък, 19.00 часа
Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ


„Светлината е свързващото звено на Вселената“
        Марсилио Фичино, „Трактат за светлината“


Думата „светлина“ е с много широк обхват и ние ясно разграничаваме употребата й в науката, в художествено-метафоричния изказ или всекидневната реч. Говорим за светлина във физичен смисъл, но и преносно, за „светлина на ума“, „светлина на живота“, светлина на истината, светлосенки в живописта и т.н. Какво става, ако допуснем „интерференция“ на различните значения, какво би могъл поетът, художникът или философът да каже на съвременната квантова физика, на химията или астрономията? Нали думата е една – светлина, и би трябвало по принципа, формулиран от Франсис Бейкън, да отстъпим към общото, корена, който всъщност изразява тъждествеността на светлината и битието. А битието, по думите на Аристотел, говори по много начини. Говорим ние: подобното се познава чрез подобното заради причастността и по метода на подражанието и припомнянето – които са големите топоси на платонизма. Всяко знание за светлината разкрива как микрокосмосът познава космоса. Но и защо иска до го познава. Някои стари текстове върху светлината реактуализират големи въпроси. 

Лидия Денкова
е завършила класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по философия, професор по направление „История на философията“, пръв директор на бакалавърска програма Философия в НБУ от 2002 г., преподавател и водещ на курсове по етика, естетика, съвременна философска проблематика. Интересите й са съсредоточени към класическата философия, основно платонизма, и философската антропология. Преводач на 18 научни книги от четири езика в тези направления. Автор на повече от 70 студии и статии, както и на популярни книги, като „Нова възхвала на глупостта“ (2010). Била е гост-преподавател в България, Франция и Канада, член на български и международни научни организации. През годините е издала редица коментирани антологии, посветени на толерантността, философия на приказката, философския ерос. От 2010 е инициатор и водещ за Университетската философска поредица „Какво значи това?“. В последната си книга „Елена и философите. Ескизи към една философия на нежността” (2013) проследява актуалността на класическата философска естетика с водещото понятие за красиво.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.