Начало > Новини

"Порядък от предмети на градското народно творчество в пост-социалистическите обществени пространства между панелните блокове в София"

ЦАИ 14/04/2016

ЛЕКЦИЯ

в рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София
(CAS Sofia), подкрепена от Фондация „Америка за България” и
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Порядък от предмети на градското народно творчество в пост-социалистическите обществени пространства между панелните блокове в София

Лектор: гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова

20 април 2016 г. от 18:00 часа

Американски център на Столична библиотека, пл. „Славейков” 4А


Кратка информация: В настоящия момент в панелните комплекси на София, които са архитектурно наследство от социализма, са поели в структурата си архитектура на народното творчество. Лекцията предлага анализ на широко разпространените форми на артистична изява, по точно самоделни паркови елементи, изработени обикновено от подръчни материали с домашни инструменти. В лекцията включвам данни от работа на място в комплексите „Гоце Делчев“, „Надежда-2“ и „Дружба-2“. Развивам тезата, че самоделната паркова архитектура е имитация на жилищна архитектура - къща и двор - на Българското възраждане от 19 век. Двойниците на асмата, пейката, пейки с маса, цветарниците са израз на лоялност и принадлежност към националния разказ, като преутвърждават иконичността на възрожденския двор и елементите му – асма, маса с пейки, цветарници, огради.
Цел на изследването е чрез предметите на градското народно творчество да се даде отговор как панелните комплекси от социалистическата епоха да се обновят.

Димитрина Попова от 2014 г. e доктор по теория и история на архитектурата, в момента е главен асистент в Институт за изследване на изкуствата, сектор Архитектура, БАН. Завършва архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където преподава през последните 6 години. Научните й интереси са в областите на теория и история на архитектурата, идентичност на местата, градско архитектурно наследство и история на архитектурата на град София от античността и близкото минало. Резултатите от изследването към Центъра за академични изследвания върху панелните комплекси в София, арх. Попова представи на конференция в Швейцария на тема „Места на паметта от социализма и комунизма в Европа“, през месец септември 2015.

Избрани публикации:

- (за печат) Попова, Д. Самоделна паркова архитектура между панелните блокове в София, в сп. „Списание на БАН”, бр.2/ 2016, изд. „проф.Марин Дринов“, София.
- Попова, Д. „Границите на Сердика, Филипопол и Пауталия през І-ІІІ век”, в сп. „Архитектура”, бр.5/ 2013, изд. Съюз на архитектите в България, София, стр. 47-51.
- Попова, Д. „Градоустройствени архетипове през І-ІІІ в. на Пауталия, Сердика, Филипопол и Августа Траяна”, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012- гр.София, 2012, Том І, стр. 51-56, ISBN 978-954-724-049-0.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.