Начало > Новини

Покана към кандидати за докторантска и постдокторантска изследователска стипендия

ЦАИ 18/09/2007

"Студио за виртуално знание", Амстердам, тримесечна изследователска стипендия.

Отворена е процедура за тримесечна стипендия през пролетта на 2008 г. в рамките на Студио за виртуално знание" в областта на хуманитарните и обществените науки. Стипендията е предназначена за млади учени, защитили докторат наскоро, които да имат възможнос да работят в интердисциплинарна изследователска група, да подготвят и обработят материал за публикация и да развият нови изследователски идеи. По време на трите месеца на стипендията изследователят ще бъде насърчаван и ръководен от старши сътрудник на изследователския екип.

Краен срок за кандидатстване: 20 октомври 2007 г.

Повече информация на английски може да намерите на: http://www.virtualknowledgestudio.nl/news.php


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.