Начало > Новини

Публични лекции на проф. Линда Гордън и проф. Соня Комб

ЦАИ 09/05/2016

По покана на Философския факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски» и с подкрепата на Българо-американската комисия за академичен обмен Фулбрайт, от 16 до 28 май 2016 г.

проф. Линда Гордън от New York University, NYU (University Professor of the Humanities и Florence Kelley Professor of History) ще бъде гост-професор в СУ. Тя ще изнесе три лекции пред студенти и преподаватели от различни факултети (Философски, Класически и нови филологии, Исторически).

Лекциите са отворени и за колеги от други университетски звена и институции, които имат интерес към проблематиката на нейните изследвания.

16 май 2016 (понеделник), от 18-20 часа
Зала «Америка за България», РЕКТОРАТА, I етаж, юридическо крило

Social/ist Realist Art of the 1930s: Comparing Soviet, American, and Nazi Art

17 май 2016 (вторник) от 10.15-12.00 часа
243 ауд., РЕКТОРАТА, II етаж, юридическо крило

Photography of the Great Depression and the Popular Front: Dorothea Lange

18 май 2016 (сряда)
18-20 часа
Зала «Америка за България», РЕКТОРАТА, I етаж,
юридическо крило

The New Left and Feminism in the US, 1960s and 1970s

19 май 2016 (четвъртък) от 16-18 часа
63 ауд., РЕКТОРАТА, III етаж, Философски факултет

Women in Academia
(неформална среща с проф. Линда Гордън)

-------------------------

По покана на Философския факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски» от 25 май до 1 юни 2016 г. проф. Соня Комб (Institut des Sciences sociales du Politique/Universite de Paris Quest & Centre Marc Bloch/Berlin) ще бъде гост-лектор в СУ.

Тя ще изнесе две лекции пред студенти и преподаватели от Философски и Исторически факултети. Лекциите са отворени и за колеги от други университетски звена и институции, които имат интерес към проблематиката на нейните изследвания.

26 май 2016 (четвъртък) от 18.15-20.00 часа
243 ауд., РЕКТОРАТА, II етаж, юридическо крило

"Illness and Deprivation of Love (1984)."
Christa Wolf and Women's Agency in the GDR

30 май 2016 (понеделник) от 18-20 часа
Зала «Америка за България», РЕКТОРАТА, I етаж, юридическо крило

Writing History and Zeitgeist. Case Study: The Rewriting of Antifascism in Reunified Germany


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.