Начало > Новини

"Диалог по диагонал: Медии, общество, култура"

ЦАИ 30/04/2016

Семинарът за хуманитаристи
Културният център към СУ „Св. Климент Охридски“
ви канят на:

кръгла маса на тема
ДИАЛОГ ПО ДИАГОНАЛ: МЕДИИ, ОБЩЕСТВО, КУЛТУРА
събитието е част от дискусионния проект
Знание по диагонал (Трансформации)

участници:
Наталия Христова, Нели Стоева, Орлин Спасов
модератори от Семинара за хуманитаристи

06 юни 2016, понеделник, 18 ч.
Нова конферентна зала (СУ, Ректорат, Северно крило)


Медии, технологии, мобилност, скорост, ефективност, информация… – всички тези специфични за нашата епоха феномени засягат структурите на знанието. Това се случва както в полето на академичното знание, така и в това на знанието, с което оперираме в социалното си ежедневие.

Ето защо през летния семестър на академичната 2015/2016 г. Семинарът за хуманитаристи организира две публични дискусионни събития под общото заглавие „Знание по диагонал“. Избраният формат на кръглата маса предполага да се постави на открито обсъждане въпросът: На какви трансформации е подложено знанието днес? Участниците от Семинара за хуманитаристи предлагат интерпретационната призма на една метафора: тази за „знанието по диагонал“.„Диагоналността“ на знанието може да се отнася до неговото съкращаване, ускоряване, опростяване, но също и до новите способи за комуникация, повишената мобилност на хора и информация, свързването и диалога.

Във втората кръгла маса, озаглавена „Диалог по диагонал: медии, общество, култура“, тази метафора ще бъде използвана като фокус в дискутирането върху отношението между съвременните медии и знанието. Заедно с гостите Наталия Христова, Нели Стоева и Орлин Спасов ще бъдат обсъдени проблеми като диалога между медиите и обществото, дигитализацията на знанието, идентичността в социалните мрежи, новите технологии в образованието, политиките за култура.

Д-р Нели Стоева е културолог, консултант, преподавател по културен мениджмънт и културни политики в Софийския университет, експерт към Национален Фонд „Култура”. През 2013 година защитава докторска дисертация на тема: „Информационно осигуряване на политиките за култура. Институции и механизми”.

Д-р Наталия Христова-Пеева е асистент по методика на обучението по литература в Катедра по методика към Факултет по славянски филологии, СУ. През 2006 година защитава докторска дисертация на тема „Литературното образование в постмодерната ситуация (един възможен дизайн на обучение в литературно писане)“. Научноизследователските й интереси са в областта на постмодерното образование, философията на образованието и литературното писане в училище.

Доц. Орлин Спасов е експерт по теория и история на медиите, журналистика и популярна култура, преподава медийни и комуникационни изследвания и интернет култура във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет. Доктор по социология с дисертация на тема „Медии и преход. Политики на репрезентация“ (2000).

---

Семинарът за хуманитаристи е свободна дискусионна среда за докторанти и магистранти хуманитаристи, отворена за всички със сходни интереси. От април 2014 г. участниците в него се събират ежеседмично (понеделник, 18:30 ч., ауд. 149, Централна сграда, Ректорат), за да представят и обсъждат работата си в неформална обстановка и в по-разширен хуманитарен контекст. Повече за дейността на Семинара на адрес: https://huseminar.wordpress.com/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.