Начало > Новини

Научният портал L.I.S.A. представя изследване на доц. Симеон Евстатиев за салафизма чрез документален филм

ЦАИ 19/01/2017

Научният портал L.I.S.A. откроява изследванията на доц. д-р Симеон Евстатиев от катедра „Арабистика и семитология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, където е и ръководител на Университетския център за изследване на религиите, чрез документален филм с подкрепата на академичната Фондация „Герда Хенкел“, на която понастоящем е стипендиант и като изследовател в Лайбницовия център за изследване на модерния Ориент (ZMO), Берлин. Филмът проследява част от работата на Симеон Евстатиев върху най-новото му изследване, посветено на салафизма в исляма. Очаква се негов продукт да бъде първата история на салафизма, която заедно с характерната за близкоизточните и ислямските изследвания проблематика за първи път въвежда в научните изследвания и балканския контекст. Ето защо, макар и проектът да е фокусиран върху салафизма като религиозна ориентация и течение в ислямската интелектуална, религиозна и политическа история, изследването включва и социалноантропологически компонент – етнография на салафизма, от която историческият анализ се насочва ретроспективно към няколко взаимосвързани теми. По една от тях – тази за кадъзаделийското движение от ХVІІ в. – доц. Евстатиев започна работа и като стипендиант на Центъра за академични изследвания в София още през 2011/2012 г., като впоследствие разшири обхвата на темата по време на изследванията си в Истанбул и в Принстънския университет.

Филмът е с аудио на английски и немски, като е разделен на 7 кратки епизода, които могат да бъдат гледани тук.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.