Начало > Новини

Международна конференция: "Светът в движение: миграция, общества, промяна"

ЦАИ 21/02/2017

Покана за участие в международна конференция на тема:

"Светът в движение: миграция, общества, промяна"


30 октомври – 1 ноември 2017 г., Манчестър

Миграционната лаборатория на Университета в Манчестър кани предложения за доклади, панели и изложби, свързани с темата за "миграцията в контекста на несигурността и промяната".

Още за темата можете да видите в английската версия на новината!


Възможни теми и насоки на докладите

Очакваме предложения за доклади, панели и изложби, които се занимават или опонират на връзката между миграцията и различните социални, политически и икономически сътресения в съвременния свят. Надяваме се да включим дискусии върху въпроси като принудителната миграция, предоставянето на убежище, трудовата миграция, трафика на хора, диаспората, интеграцията, гражданството и съответната им връзка с конфликтите, икономическите неравенства, климатичните промени, политическите промени и социалните трансформации:

* Дом, граници, идентичности
* Медиа, култура, нов популизъм
* История, социални актьори, институции
* Езици, разкази, изразни форми
* Методологии, наука и практика

Важни дати

* Предаване на резюмета: 30 април 2017 г.
* Известие за одобряване: 30 май 2017 г.
* Регистрация: 15 юли 2017 г.
* Конференция: 30 октомври – 1 ноември 2017 г.

Членове на организационния комитет:


Dr Tanja Müller, Prof Bertrand Taithe, Prof Uma Kothari, Prof Yaron Matras, Dr Tamara West, Dr Cathy Wilcock

За контакт:

Submission guidelines


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.