Начало > Новини

Интердисциплинарен семинар: "Текст в текста" на Лотман

ЦАИ 29/01/2017

Продължават серията от интердисциплинарните срещи "Симулакрум и хиперреалност" като този път обсъждането ще е върху "Текст в текста" на Лотман.

Стъпвайки върху (но и оттласквайки се от) представата на Бодрияр за симулакрум, ще продължим работата върху "копията без оригинал" през перспективата на Юрий Лотман.

Можем ли да говорим за хиперреалност на текста, ако го дефинираме като самоорганизираща се система, „безкрайно умножаващото се отворено множество от текстове“? Какво е удвояването в литературата? Как текстът генерира симулакруми? Що е „текст в текста“?

На втората среща ще изпробваме и хиперреалността "семинар в семинара" чрез вписването на СИД-а „Философи четат литература“, благодарение на чието гостуване ще разгледаме и как Лотман чете Булгаков.

На тези и други въпроси ще търсим заедно отговори в рамките на интердисциплинарната работна група към Семинара за хуманитаристи: включете се и вие в разговора!

Кога: 3 април (понеделник), по изключение от 19:00 ч.
Къде: ауд. 149, ет. ІV, Централно крило (Ректорат)

Очакваме ви!

-------

Интердисциплинарната работна група е насочена към осъществяването на диалог между докторанти и млади учени, работещи в различни хуманитарни дисциплини, въз основа на понятийни или методологични комплекси, които се явяват общи или споделени за различните дисциплини. Първата поредица от срещи ще бъде посветена на понятието „симулакрум“*. Предвижда се неговите специфики да бъдат разгледани от позицията на различни хуманитарни подходи. Анализът ще се основава на близко четене на текстове от Жан Бодрияр и Юрий Лотман.

*Симулакрум е конструкт от обективно (и субективно) значими елементи, които могат да представят реалността, но могат и да я заместят напълно – „копие без оригинал“.

Целите на формата на интердисциплинарната работна група включват:
- анализ на понятието;
- открояване на неговите характеристики и функции от гледна точка на културологията, философията и литературната теория;
- сравняване на употребите на това понятие в различните хуманитарни профили;
- откриване на пресечни и допирни точки между различните му употреби.

Структура на срещите:
- кратко уводно представяне от модератор;
- дискусия върху предварително избран за срещата откъс.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.