Начало > Новини

Конференция: "Централна Европа и Мюсюлманите на Балканите: връзки и образи"

ЦАИ 29/03/2017

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Конференцията ще се състои в Прага, на 2 - 3 октомври, 2017 г.

Организирана е от Историческия институт към Чешката академия на науките в сътрудничество с Института по етнология.

Работен език: английски

Целта на конференцията е да събере заедно учени от различни полета (главно историци, етнологиз, социални и културни антрополози, литературоведи, изследователи на изкуството и социолози) от различни страни от Централна и Юго-източна Европа. 

Понятията "Централна Европа" и "Балкани" се използват с практическа цел без съдържателни импликации. Балканите могат да се разпростират в широкия район между Черно море и Адриатика, Босфора и Дунав. Препращайки към Централна Европа се имат предвид преди всичко Хабсбургското пространство (Австрия, Чехия, Унгария, Словакия, Словения, Хърватска, Полша). Мюсюлманите, от които се интересуваме, са бошняци, албанци и по-малки групи като помаци, роми и други, живеещи в Югоизточна Европа.

Възможни тема, които ще се засегнат по време на обсъжданията са:

* Наследството от конфликтите между Австро-Унгария и Османската империя и съвместно съществуване в ранно-модерната епоха;
* Присъствието на Хабсбургите в Босна и Херцеговина;
* Босненските мюсюлмани преди 1918 като "Турци", "лоялни поданици на Хабсбургите" и "славянски братя";
* Образите на балканските мюсюлмани в Централна Европа (пътеписи, литература, изкуство...)
* Централна Европа и нейните обитатели в очите на Балканските мюсюлмани;
* Отношения и репрезентации по време на конфликти(например, Първата и Втората световна война, войните в Югославия през 90-те и др.);
*Gastarbeiter-и и бежанци от Балканите към Централна Европа;
* Образи и стереотипи в Централна Европа за балканските мюсюлмани след 1989 г.;
* Инструментализацията на историята и използването на "antemurale" в актуалните дебати върху исляма, имигрантската криза и "крепостта Европа"
* Нови изследвания върху мюсюлманите на Балканите в Централна Европа; 
* Теоретични и методологически дебати.

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник на Историческия институт.

Кандидатите трябва да изпратят имената си, академичната позиция, институционална принадлежност и кратко резюме на доклада (около 300 думи). 

Краен срок: 15 май 2017 г.

Изпратете предложението си до:

Frantisek Sistek, Ph. D.
Institute of History – Czech Academy of Sciences, Prague
[email protected]


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.